Beste Hadj-kanditaten,

We willen jullie graag op een aantal punten herinneren aangaande ons bezoek aan de stad van de Profeet [sal Allahu alayhi wa sallam], Madina al-Munawwara.

 • Madina al-Munawwara is de tweede meest gezegende en heilige stad van de wereld;
 • In Madina al-Munawwara bevind zich de Beste der Creatie en de Geliefde van Allah Ta’Ala, namelijk onze geliefde Profeet Muhammad [sal Allahu alayhi wa sallam];
 • Bezoek zijn [sal Allahu alayhi wa sallam] graf veelvoudig en geef hem [sal Allahu alayhi wa sallam] veelvoudig de Salaam. Dit kan door het zeggen van: As-salatu was-salamu alayka ya Rasuul-Allah, As-salatu was-salamu alayka ya Habib-Allah, As-salatu was-salamu alayka ya Nabi-Allah, As-salatu was-salamu alayka ya Sayyidal Awwaleen Wal Akhireen. Hierbij hoeven de handen niet opgeheven te worden;
 • Verricht zo veel mogelijk de Salawat. Salawat is het zeggen van: Allahumma salli ‘ala Sayyidina wa Nabiyyina Muhammadin wa ‘ala ali Sayyidina wa Nabbiyina Muhammad;
 • De twee Kaliefen en tevens vrienden van onze geliefde Profeet [sal Allahu alayhi wa sallam] zijn naast de Profeet [sal Allahu alayhi wa sallam] begraven. Dit zijn Abu Bakr en Omar [moge Allah tevreden met hen beiden zijn]. Hun kunnen we groeten op de volgende manier: ‘’As-salamu alayka ya Abaa Bakr as-Siddiq! Khalifata-Rasool-Allah, As-salamu alayka ya Omar ibnul Khattab! Khalifata-Rasool-Allah.’’;
 • Verricht uw naasten en geliefden niet in uw smeekbeden en geef de Salaam van de mensen die dit wilden aan de Profeet [sal Allahu alayhi wa sallam]. Het kan handig zijn om een lijst te maken met alle smeekbeden die uw dierbaren van u vragen, zodat u deze niet vergeet;
 • Doe je uiterste best om de gebeden te verrichten bij de moskee van de Profeet [sal Allahu alayhi wa sallam], namelijk Masjid an-Nabawi;
 • Laat alle slechte dingen die je op de straten of op de markt ziet achter en vertel deze dingen niet als je terug bent;
 • Vergeet niet dat de Hadj een gunst van Allah Ta’Ala is en dat je het wellicht nooit meer kan meemaken. Benut dus elke seconde!

Onze bezoeken inclusief uitleg over de plaatsen:

 • Masjid an-Nabawi; Dit is de moskee van de Profeet [sal Allahu alayhi wa sallam].
 • De begraafplaats ‘’Jannatul Baqi’’; Dit is de grote begraafplaats die zich in de buurt van de Masjid-i Nabawi bevindt. Het is een hele oude begraafplaats in Medina. Osman en veel andere metgezellen van de profeet liggen hier begraven. Volgens een overlevering heeft de profeet bij deze enorme begraafplaats waar meer dan tienduizend metgezellen van de profeet liggen begraven, aan Allah smeekbedes gedaan om vergiffenis te vragen voor de moslims. De volgende metgezellen van de profeet zijn op deze begraafplaats o.a. begraven: Zijn zoon Ibrahiem die als klein kind stierf, zijn kleinzoon Hasan, zijn dochters Fatima en Rukiya en zijn echtgenotes. Zijn metgezellen, o.a. Abdurrahman ibn-i Avf, Sa’d Ibn-i Abi Vakkas, Abdullah ibn-i Masud, Abdullah ibn-i Umar, Malık Bin Anas, Abbas b. Abdulmuttalib, Sa’d ibn-i Muaz, Fatıma bint-i Esed, Akil ibn-i Abi Talib. Bij de begraafplaats Jannatul Baqi doet men du’a als volgt: “Wees gegroet, o degenen die hier liggen. Wees gegroet, o de mensen van het land van de moslims! Wij zullen ongetwijfeld ook bij jullie komen. Wij wensen goedheid voor onszelf en voor jullie van Allah.
 • De martelaren van de slag bij Uhud; De berg Uhud bevindt zich op 5-6 km afstand van Medina. Hier heeft de Slag bij Uhud plaatsgevonden wat één van de belangrijkste gebeurtenissen in de Islam is. Onze geliefde Profeet [sal Allahu alayhi wa sallam] zei: “Wij houden van Uhud en Uhud houdt van ons.” Bij de berg Uhud heeft één van de belangrijkste veldslagen in de Islam plaatsgevonden waar zeventig martelaren zijn gevallen. Dit kwam omdat de boogschutters het bevel van de Profeet [sal Allahu alayhi wa sallam] hadden genegeerd. Ze hadden hun positie veranderd terwijl het niet mocht. Bij de begraafplaats doen de bedevaartgangers du’a als volgt: “Wees gegroet, o de mensen van Uhud. Wees gegroet, o de mensen van het moslimgebied. Wij zullen ongetwijfeld ook bij jullie komen. Wij wensen goedheid voor onszelf en voor jullie.” Het zou nuttig zijn indien men eerst kennis opdoet over de Slag bij Uhud en de martelaren voordat men de berg en de begraafplaats bezoekt. Op deze manier zal het bezoek aan Uhud meer effect hebben op de gevoelens.
 • Masjid al-Qiblatayn; Masjid-i Kiblatayn betekent “de moskee met twee gebedsrichtingen.” De reden waarom deze moskee zo wordt genoemd is als volgt: De eerste gebedsrichting van de moslims was de Aqsa Moskee in Jeruzalem. De gebedsrichting werd de Ka’ba toen de Profeet [sal Allahu alayhi wa sallam] achttien maanden na de hijra het bevel: “Wend je gezicht tot de Masjid-i Haram” kreeg. Het bevel kwam met vers 114 van soerat al-Baqara toen de Profeet [sal Allahu alayhi wa sallam] met zijn metgezellen op de plek waar zich nu de Masjid-i Qiblatayn bevindt de Fard van een middag of namiddag gebed aan het verrichten was. Het vers werd na het verrichten van twee Rakaat neergedaald waarna de Profeet [sal Allahu alayhi wa sallam] tijdens het gebed zijn gebedsrichting veranderde. Vanwege het verrichten van één gebed tot twee richtingen wordt de moskee “Masjid-i Qiblatayn” genoemd.
 • De zeven moskeeën; Op de plek waar vijf jaar na de hijra de Slag van Greppel (Handaq) plaatsvond zijn er later zeven kleine moskeeën gebouwd. De moskeeën geven de plek aan waar tijdens de oorlog de tenten van de moslims stonden.
 • Masjid al-Quba; De Masjid-i Kuba die zich op een uur loopafstand van Medina bevindt is een belangrijke moskee waarover in de Koran staat dat het met vroomheid is gebouwd. Deze bijzondere moskee werd gebouwd toen de Profeet [sal Allahu alayhi wa sallam] van Mekka naar Medina was geëmigreerd, zodat het eerste gezamenlijke gebed plaatsvond. Vanwege de heiligheid van de Masjid-i Kuba ging de Profeet [sal Allahu alayhi wa sallam] iedere zaterdag tijdens zijn verblijf in Medina naar deze moskee om het gebed te verrichten. Bedevaartgangers bezoeken na het graf van de Profeet [sal Allahu alayhi wa sallam] de Masjid-i Kuba.
 • Masjid Abu Bakr;
 • Masjid Ali;
 • Masjid Omar;
 • Masjid Ghamama;
 • Het Ottomaans treinstation.