Beste Hadj-kanditaten,

Ethiek van bezoek

Wees u ervan bewust dat er als het ware een foto wordt gemaakt van uw innerlijk en wees zo respectvol mogelijk als u de Ka’ba bezoekt. Verricht zoveel smeekbeden als u zelf wilt en vergeet anderen niet in uw gebeden. Buiten de deur van de Ka’ba, de zwarte steen [Hajar al-Aswad] en de hoek van de Ka’ba richting Yemen [Rukn al-Yamani] hoeft u niet aan te raken of te kussen. Daarnaast is het ook belangrijk om geen steen of aarde mee te nemen van de plaatsen van bezoek.

Vergeet het volgende niet

De aarde waar u zich op zult bevinden, is de plek waar de Islam is gegroeid. Dit is een plek waar onze geliefde Profeet [sal Allahu alayhi wa sallam] en de metgezellen – die allen als een ster voor ons zijn – hebben gelopen. Zij hebben hier veel werk verricht voor het succes van de Islam en hebben hiervoor veel moeten lijden. Denk dus aan hun leven, lees dus hun biografie en beloof jezelf dat je net als hun je bet zult doen om deze prachtige religie te dienen.

Een aantal herinneringen aangaande deze mooi plekken

 • Mekka al-Mukkarama is de meest gezegende en heilige stad van de wereld;
 • In Mekka al-Mukkarama bevindt zich het ‘’huis’’ van Allah: de Ka’ba;
 • De laatste Profeet [sal Allahu alayhi wa sallam] en het laatste boek – de Heilige Koran – zijn gestuurd naar deze plekken;
 • Hou je aan de regels van de begeleiders;
 • Doe je uiterste best om de gebeden te verrichten bij de Ka’ba;
 • Laat alle slechte dingen die je op de straten of op de markt ziet achter en vertel deze dingen niet als je terug bent;
 • Vergeet niet dat de Hadj een gunst van Allah Ta’Ala is en dat je het wellicht nooit meer kan meemaken. Benut dus elke seconde!

Onze bezoeken inclusief uitleg over de plaatsen:

 • De Ka’ba; Wat Mekka zo bijzonder maakt is eigenlijk de Ka’ba. De Ka’ba is het eerste gebedshuis op aarde en een waanzinnig gebouw dat sinds Adam door mensen wordt gerespecteerd. De Ka’ba werd door Ibrahim en zijn zoon Ismaël gebouwd. Dit hebben ze met het bevel van Allah en de leiderschap en hulp van de engel Jibreel gedaan. De heilige Zwarte Steen hebben ze in een hoek van de Ka’ba geplaatst zodat het beginpunt en eindpunt van de Tawaaf duidelijk wordt. Na de bouw van de Ka’ba heeft de Profeet Ibrahiem met het bevel van Allah de Verhevene de mensen opgeroepen om rond de Ka’ba de Tawaaf te verrichten. Deze oproep die hij vanaf de berg Abu Kubays had gedaan zal tot de Dag Des Oordeels voortduren. Miljoenen mensen geven ieder jaar weer gehoor aan deze oproep. De Ka’ba bevindt zich in de moskee Masjid al-Haram. De Masjid al-Haram is een prachtige, gezegende en een respectwaardige moskee waarin je voor ieder rituele handeling honderdduizendmaal wordt beloond. De oostelijke hoek wordt al-Rukn al-Aswad genoemd. Hier bevindt zich de Zwarte Steen die het begin van de Tawaaf aangeeft. De zuidelijke hoek wordt al-Rukn al-Yamânî (naar Yaman), de westelijke hoek wordt al-Rukn al-Sjāmî (naar Sjām of Syrië) en de noordelijke hoek wordt al-Rukn al-‘Irānî (naar ’Irâq of Mesopotamia) genoemd. De deur van de Ka’ba die een hoge drempel heeft is aan de noordoostelijke kant en dichtbij de Zwarte Steen.

Dichtbij de Ka’ba is de waterbron Zamzam en de Maqaam Ibrahim. Dit laatste is een monumentje van de plek waaruit de Profeet Ibrahim aanwijzingen gaf voor de bouw van Mekka.

In het midden van de bovenrand van de noordwestelijke muur is er een gouden buis om regen die op de Ka’ba valt op te vangen.

Aan de noordwestelijke kant is er een stuk grond die Hatim wordt genoemd. De Tawaaf vindt rond de muur van de Hatim plaats. De Hatim hoort bij de Ka’ba omdat de bouw ervan oorspronkelijk vanaf hier begon.

 • De begraafplaats ‘’Tuin van Mu’alla’’ [Jannat al-Mu’alla];
 • Het huis waar de Profeet [sal Allahu alayhi wa sallam] is geboren;
 • Masjid al-Jinn; Dit is een bekende moskee die zich tussen de Ka’ba en de Jannat al-Mu’alla bevindt. De bedevaartgangers kunnen de moskee gemakkelijk bezoeken. De moskee is genoemd naar de Jinns die op deze plek de Koran hadden gelezen nadat de Profeet [sal Allahu alayhi wa sallam] de mensen in Taif naar de Islam had uitgenodigd. Het is de bedevaartgangers aangeraden om bij de moskee een gebed van twee Rakaat te verrichten en om vergiffenis te vragen.
 • Masjidu Shajarah;
 • De Berg Abu Kubays; Deze berg staat aan de oostzijde van de Ka’ba, waarvan de Safa heuvel wordt gezien. Vanaf de Haram Shareef is de berg ook makkelijk te zien. Op deze berg heeft de profeet Ibrahiem [alayhi salaam] de mensen voor de Hadj uitgenodigd. De profeet Ismaël heeft de Zwarte Steen op deze berg gevonden. Het wonder dat de Profeet [sal Allahu alayhi wa sallam] de maan in tweeën splitste heeft hier plaatsgevonden en het oproep tot het gebed werd bij de verovering van Mekka door Bilal op deze plek opgezegd.
 • Masjid al-Namira; Dit is de grote moskee waar op de dag van Arafa het middag en het namiddag gebed samen worden verricht. De zuidkant van de moskee ligt aan de kant wat de vlakte van Urana wordt genoemd, waar het niet toegestaan is om het “verblijf” te doen. Het is niet verplicht om het gezamenlijk gebed in de moskee te verrichten. Het levert wel meer Hassanaat op indien dit gezamenlijk gebeurt.
 • De berg Thawr; Deze berg is in het zuiden van Mekka. Onze geliefde Profeet [sal Allahu alayhi wa sallam] had zich met Abu Bakr [radi Allahu anhu] tijdens de Hijra (emigratie) van Mekka naar Medina in de grot van Thawr verstopt, zodat de Mushrikeen, die hen achtervolgde om te doden, hen niet konden vinden. Volgens de overleveringen konden de Mushrikeen de profeet en zijn metgezel niet zien terwijl ze voor de grot waren en de grot erg klein was. In de grot zei de profeet [sal Allahu alayhi wa sallam] tegen zijn metgezel Abu Bakr [radi Allahu anhu]: “Treur niet, Allah is met ons.” De grot van Sawr is een belangrijke plek die door de bedevaartgangers wordt bezocht. De bedoeling is dat we op dit soort plekken nadenken, goed doorhebben wat er in de geschiedenis is gebeurd en dit doorvertellen aan anderen. Het duurt 45 minuten om naar de grot van Sawr te klimmen. Tijdens het klimmen dient men de moeilijkheden waarmee de Profeet [sal Allahu alayhi wa sallam] en zijn metgezel mee te kampen hadden, te herdenken. Daarnaast doet men smeekbedes en wordt Allah om kracht gevraagd tegen moeilijkheden.
 • De vlakte van Arafa;
 • Moezdalifa;
 • Mina en Masjid al-Hayf; De Masjid al-Hayf dat zich in Mina bevindt is een grote bekende moskee. Omdat de Profeet [sal Allahu alayhi wa sallam] op deze plek een tent heeft opgezet en het gebed heeft verricht, bezoeken de bedevaartgangers ook de moskee en verrichten vrijwillige gebeden. Vroeger stond op de plek waar de Profeet [sal Allahu alayhi wa sallam] zijn tent opzette een koepel, die op een tent leek. Met de tijd is dit veranderd.
 • De berg an-Noor en de grot Hira; De eerste openbaring kreeg onze Profeet [sal Allahu alayhi wa sallam] op de berg An-Noor, die zich tussen Mekka en Medina bevindt. Het duurt een uur om vanaf de Ka’ba naar de berg te lopen. De Grot van Hira bevindt zich aan de top van de berg en heeft een uitzicht op Mekka. De grot is zo klein dat er maar één persoon in past. Vanaf de grot kan men de Ka’ba zien. Voor de openbaring trok de Profeet [sal Allahu alayhi wa sallam] zich vaak alleen de berg in. Dit was meestal in de maand Ramadan. Op een avond kreeg hij [sal Allahu alayhi wa sallam] de eerste openbaring. De berg an-Noor is de gezegende plek waar de Koran, die de wereld heeft verlicht en alle onmenselijke regels omver heeft geworpen, is geopenbaard. Tijdens het klimmen naar de grot zeggen de bedevaartgangers de Salawat en gedenken de gebeurtenissen in de geschiedenis waardoor ze emotioneel worden.
 • Voor Umrahhhh: Masjid Aicha en Hoedaibiya.

Het gebed voor de overledene [Salat al-Janaza] wordt als volgt gebeden:

 • Het nemen van de intentie. Een intentie nemen betekent dat je je ervan bewust bent dat je het gebed voor de overledene zult verrichten.
 • Na de eerste Takbeer: [als de Imam Allahu Akbar zegt]: reciteer Thana: Subhanak-Allahumma wa bi-hamdika wa tabarak-asmuka wa ta’ala jadduka wa la-ilaha ghairuk.
 • Na de tweede Takbeer: Reciteer de volgende smeekbeden: “Allâhumme salli alâ Muhammedin ve alâ âli Muhammed. Kemâ salleyte alâ ibrâhîme ve alâ âli ibrâhîme inneke hamîdun mecîd” “Allâhumme bârik alâ Muhammedin ve alâ âli Muhammed. Kemâ bârakte alâ ibrahîme ve alâ âli ibrâhîme inneke hamîdun mecîd”
 • Na de derde Takbeer: De Dua van Janazah als u die kent. Als u deze niet kent, kunt u Surah al-Fatiha reciteren of de volgende smeekbede: Rabbenâ ‘âtinâ fid’dünyâ hasanatan ve fil’âkhireti hasanatan we qinâ azâbennâr Birahmetike yâ Erhamerrahimîn. Rabbana ighfir lee waliwalidayya walilmu’mineena yawma yaqoomul hisaab.
 • Na de vierde Takbeer: geef de Salaam samen met de Imam.