MENU
Vergrootglas Icoon
Menu
Vergrootglas Icoon

Het belang van Hadj en de deugden ervan

Allah Ta’Ala zegt [wno]: ‘’ Voorwaar, het eerste Huis dat (ter aanbidding) voor de mensen is gesticht, is dat in Bakkah (Mekka), als Zegening en Leiding voor de werelden. Daarin zijn duidelijke tekenen (zoals): de standplaats van Ibraahiem. En wie het (d.w.z. Mekka) binnentreedt, is veilig. [3:96-97]

Ook zegt Allah Ta’Ala [wno]: ‘’ En (gedenk) toen Wij voor Ibraahiem de plaats van het Huis (de Ka’bah) hadden aangewezen (zeggende): “Ken Mij niets of niemand als deelgenoot toe en hou Mijn Huis rein voor degenen die de Tawaaf verrichten, en voor degenen die staan (in het gebed), en voor degenen die (daar) buigen (en) neerknielen (in het gebed).’’ [22:26]

Het is overgeleverd door Aicha [radi Allahu anha]: ‘’O Boodschapper van Allah [sal Allahu alayhi wa sallam, wij zien de Jihaad als de meest deugdelijke aanbidding, moeten wij ook niet de Jihaad verrichten?’’ De Profeet [sal Allahu alayhi wa sallam] zei: ‘’De meest deugdelijke en mooie Jihaad is het verrichten van de Hadj.’’ Aicha [radi Allahu anha] zei: ‘’Nadat ik dit heb gehoord, heb ik de Hadj nooit achterwege gelaten.’’

De Profeet [sal Allahu alayhi wa sallam] werd gevraagd over de beste daad na Imaan en hij [sal Allahu alayhi wa sallam] zei:’’Het hebben van Imaan in Allah en Zijn boodschapper [sal Allahu alayhi wa sallam]’’ Ze vroegen: ‘’En daarna?’’ De Profeet [sal Allahu alayhi wa sallam] zei: ‘’Jihaad voor Allah.’’ Ze vroegen: ‘’En daarna?’’ Hij [sal Allahu alayhi wa sallam] zei: ‘’De Hadj die Mabroor [met bewustzijn, volledig benut, enzovoorts].’’

Volgens de overlevering van Ibn Hibban is het als volgt: ‘’Bij Allah is de beste daad het hebben van Imaan zonder twijfel, het verrichten van Jihaad zonder verraad en plundering en een Hadj waar de voorwaarden worden vervuld en dat is bekostigd met Halal geld.’’

In Bukhari en Muslim is er een Hadith dat wordt overgeleverd door Abu Huraira [radi Allahu anhu], dat de Profeet [sal Allahu alayhi wa sallam] zei: ‘’Wie de Hadj verricht en wegblijft van seksueel contact en van de zaken die hiernaartoe leiden, de grenzen van de religie en moraliteit niet overtreft, zal terugkeren als hoe hij is geboren, (namelijk) zonder zonden.’’

Abu Huraira [radi Allahu anhu] heeft ook overgeleverd dat de Profeet [sal Allahu alayhi wa sallam] zei: ‘’Wie de intentie neemt om de Hadj te verrichten en vertrekt, maar onderweg overlijdt, krijgt de beloning als iemand die tot de Dag des Oordeels de Hadj verricht. Wie de intentie neemt om de Umrahhhhh te verrichten en vertrekt, maar onderweg overlijdt, krijgt de beloning als iemand die tot de Dag des Oordeels de Umrahhhhh verricht. Wie de intentie neemt om te strijden op de weg van Allah en vertrekt, maar onderweg overlijdt, krijgt de beloning als iemand die tot de Dag des Oordeels strijdt op de weg van Allah.’’

Omar [radi Allahu anhu] heeft overgeleverd dat de Profeet ’Wie de intentie neemt om de Hadj te verrichten en vertrekt, maar onderweg overlijdt, krijgt de beloning als iemand die tot de Dag des Oordeels de Hadj verricht. Heeft gezegd: ‘’Als iemand de intentie neemt om Bayt al-Haram te bezoeken en vertrekt uit huis, zal Allah voor elke voetstap van de kameel een Hasanah schrijven en één zonde weghalen.   Het verrichten van een twee Rakaat gebed na de Tawaaf is alsof je een slaaf van de tijd van de Profeet Ismael [alayhi salaam] vrijkoopt.

Het verrichten van de Say en Tawaaf tussen Safa en Marwa is alsof je zeventig slaven vrijkoopt. Als het aankomt op het verblijven op Arama tegen de avond, zal Allah Barmhartigheid en Vergeving   verspreiden en zal bij Zijn engelen trots zijn over jullie en zal zeggen: ‘Mijn dienaren zijn gekomen van een lange weg met veel hellingen en dalingen, waarbij hun haren en baarden door elkaar zijn gegaan en vroegen om mijn Jannah.

Voorwaar, ik zal de zonden van mijn dienaren vergeven, al zouden hun zonden evenveel zijn als zandkorrels of het zeeschuim. O Dienaren, kom alsof jullie mijn Vergeving hebben verkregen. Degenen voor wie jullie bemiddelen [Shafa’ah], zullen ook vergeven worden. Als het aankomt op het stenigen van de Jamarat, zal voor elke steen dat je gooit, een grote destructieve zonde worden vergeven.

Het offeren is bij Allah als eten dat bestemd is voor een reis.  Als het aankomt op het scheren van de haren, hiervoor wordt voor elk haar één Hasanah geschreven en daarmee één zonde vergeven.   Als je hierna de Tawaaf verricht om Baytullah [Ka’bah], zal je het verrichten zonder een zonde te hebben. Er zal een engel komen en zijn twee handen tussen jouw schouders   plaatsen en zal zeggen: ‘’Verricht goede daden in de toekomt, want je voorgaande zonden zijn vergeven.’’

crossmenu linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram