MENU
Vergrootglas Icoon
Menu
Vergrootglas Icoon

Maatschappelijke verantwoordelijkheid

Maatschappelijke verantwoordelijkheid

Moslim zijn betekent verantwoordelijkheid nemen

Een moslim is een godvruchtig mens die zich bewust is van zijn verantwoordelijkheid tegenover Allah. Een aanzienlijk deel van dit bewustzijn komt tot uiting in zijn omgang met andere wezens en in zijn houding ten opzichte van zijn sociale omgeving.
De moslim is niet alleen verantwoordelijk voor zichzelf, maar ook voor zijn medemens. Uiteindelijk zal hij in het Hiernamaals worden beoordeeld over zijn toewijding aan zijn familie, zijn gemeenschap en de samenleving.
Wanneer er sprake is van geloofshandelingen in de Islam, denken de meeste mensen aan de traditionele handelingen, zoals het dagelijks gebed en het vasten. Maar eigenlijk is alles dat met een zuivere intentie voor Allah wordt gedaan, een daad van aanbidding. Dit is bijvoorbeeld het zich inzetten voor een goed doel of een ziek persoon bezoeken en hem steunen in zijn moeilijke tijden.
In tegenstelling tot de klassieke geloofshandelingen is de focus hier niet op de eigen persoon, maar op anderen. In de Koran wordt het belang van deze vorm van aanbidding, die in nauw verband staat met het geloof, op honderden plaatsen vermeld.

Moslims zijn doeners

Afhankelijk van hun individuele capaciteiten en mogelijkheden moeten moslims zich afvragen wat ze kunnen bijdragen aan een rechtvaardige en vreedzame samenleving en waaraan ze actief kunnen deelnemen. Wat zijn de problemen in de gemeenschap en hoe kan men ze oplossen? Hoe zit het met het jeugdwerk in de wijk?
De vele educatieve en recreatieve voorzieningen, vooral voor kinderen en jongeren in de Islamitische gemeenschappen, kunnen niet worden uitgevoerd zonder de talloze vrijwilligers. Ook op landelijk niveau of in maatschappelijke organisaties nemen moslims intussen hun verantwoordelijkheid op en tonen hun bereidheid om actief bij te dragen aan een betere toekomst. Dat is de juiste manier om, met Allah in gedachten, te werken voor een betere toekomst.
 
 

crossmenu linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram