MENU
Vergrootglas Icoon
Menu
Vergrootglas Icoon

Seerah

Seerah: Het leven van de Profeet Mohammed (sal Allahu alayhi wa sallam)

De profeet Mohammed (sal Allahu alayhi wa sallam) is voor moslims de meest fascinerende persoonlijkheid in de wereldgeschiedenis. Over zijn leven werden talloze biografieën geschreven. De oudste en meest bekende werd in de 8e eeuw door de geleerde Ibn Ishak geschreven.

De laatste Profeet

Mohammed (sal Allahu alayhi wa sallam) is de laatste Profeet die Allah gestuurd heeft. Net als alle profeten vóór hem, had ook hij (sal Allahu alayhi wa sallam) de taak om de goddelijke boodschap naar de mensen te brengen, hen uit te nodigen tot het geloof in de ene God en hen te helpen om hun goede karakter te versterken. De Koran noemt 25 profeten, waaronder bekende zoals Adam, Abraham, Mozes, Jacob en Jezus (vrede zij met hen allen). De Profeet Mohammed (sal Allahu alayhi wa sallam) is de laatste schakel in de lange keten die begon met Adam.

Het leven van de Profeet (sal Allahu alayhi wa sallam) 

Mohammed (sal Allahu alayhi wa sallam) werd in het jaar 571 in Mekka geboren. Mekka was toen al een belangrijk handelscentrum en een bedevaartsoord. In het centrum van de stad bevond zich de Kaaba die werd gebouwd door Abraham en Ismael.
Na de dood van zijn beide ouders werd de Profeet (sal Allahu alayhi wa sallam) eerst door zijn grootvader en later door zijn oom Abu Talib grootgebracht. Als jongeman al had hij de reputatie van uiterst betrouwbaar, rechtvaardig en eerlijk te zijn - zeldzame eigenschappen  in een dergelijke omgeving. Er heersten immers stammentwisten en sociale ongelijkheid. Vrouwen, slaven en andere kwetsbare groepen werden meedogenloos uitgebuit en onderdrukt. Mohammed (sal Allahu alayhi wa sallam) onderscheidde zich ook op een ander vlak: hij vermeed de toen gebruikelijke afgoderij.

Mekka

Toen hij (sal Allahu alayhi wa sallam) ongeveer 40 jaar was, ontving de Profeet (sal Allahu alayhi wa sallam) de eerste openbaring. De neerzending van de eerste verzen van de Koran door de engel Gabriël vormde een keerpunt in zijn leven. Vanaf dan zette hij (sal Allahu alayhi wa sallam) zich onvermoeibaar in voor de boodschap van God. Deze boodschap stond in schril contrast met de leefwijze van de inwoners van Mekka, die op uitbuiting en onderdrukking gebaseerd was. Dertien jaar lang hield de Profeet (sal Allahu alayhi wa sallam) zich sterk tegenover de vervolgingen door de Mekkanen. Daarna emigreerden hij (sal Allahu alayhi wa sallam) en de moslims naar Medina. Met het jaar van de emigratie, 622, begint de islamitische kalender.

Medina

Echter, de polytheïstische Mekkanen stopten niet in hun strijd tegen de Profeet (sal Allahu alayhi wa sallam) en zijn boodschap. In een aantal oorlogen probeerden ze samen met hun bondgenoten de moslims definitief te verslaan, maar dat was zonder succes.
Toch was de Profeet (sal Allahu alayhi wa sallam) altijd rechtvaardig tegenover zijn vijanden. De vreedzame inname van Mekka ongeveer tien jaar na de emigratie is een indrukwekkend voorbeeld hiervan. De moslims weigerden om het gedane onrecht te wreken en sloten vrede met de Mekkanen.
In 632 op de leeftijd van 63 jaar, is de Profeet (sal Allahu alayhi wa sallam) heengegaan in Medina. Daar bevindt zich ook zijn (sal Allahu alayhi wa sallam) graf binnenin de zogenaamde  “moskee van de profeet”, die jaarlijks wordt bezocht door miljoenen moslims.
 

crossmenu linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram