MENU
Vergrootglas Icoon
Menu
Vergrootglas Icoon

Tawaaf

De intentie voor Tawaaf

‘’O Allah, ik wil de Tawaaf verrichten om uw Beyt-i Haram. Maak het voor mij makkelijk en accepteer het van mij. Voor Allah wil ik door 7 keer Shawt te doen mijn Tawaaf voor Hadj volbrengen.’’
(Als het een Umrah betreft, dan gebruik je in plaats van het woord Hadj, het woord Umrah)

Na deze intentie, voordat de Tawaaf begint, begroet men de Hajjar-ul Aswad. De begroeting vindt plaats door Hajjar-ul Aswad aan te raken. Door de drukte kun je het ook van een afstand begroeten en word dit gezien als een aanraking. In het algemeen wordt het ook van afstand begroet. Je verricht de Tawaaf terwijl de Ka’ba aan je linkerkant is. Met de begroeting van Hajjar-ul Aswad begint de Tawaaf. Als er na de Tawaaf Sa’y wordt gedaan, doen de mannen gedurende de gehele Tawaaf iztiba; in de eerste drie Shawt doen ze Remel.

Iztiba en Remel

Iztiba: Mannen doen de Ihram over hun linkerschouder en ontbloten hun rechterschouder

Remel betekent dat je rechtop loopt met een sterke en een harde blik. De afgodenaren zeiden dat de moslims er door ziekte vermoeid en zwak uitzagen en dat dit zou bewijzen dat Allah niet van hun hield. Na deze aantijging wilde de Profeet [sal Allahu alayhi wa sallam] ze duidelijk maken dat ze juist krachtig zijn. Door alle moslims op dezelfde manier te laten lopen bewezen de moslims dat de aantijgingen van de afgodenaren onjuist waren.

Hajjar-ul Aswad

Dit is een zwarte steen dat zich in het zuiden van de Ka’ba bevindt in de hoek van Yemen en Irak. Er zijn twee overleveringen over deze steen. De eerste hiervan is belangrijk. Profeet Ismail (vzmh) heeft deze steen meegenomen van het Aboe Kubeys gebergte en samen met zijn vader Ibrahim (vzmh) hebben ze het geplaatst als teken in de Ka’ba. De tweede overlevering is dat deze steen uit het Paradijs komt en dat het zelfs afstamt uit de tijd van Adam (vzmh).

In de jeugdtijd van onze Profeet [sal Allahu alayhi wa sallam] werd de Ka’ba gerepareerd. Tijdens deze werkzaamheden ontstond er onenigheid over het plaatsen van de steen. Dit probleem werd opgelost door onze Profeet [sal Allahu alayhi wa sallam] en vermoedelijk werd er een bloederig oorlog op het Arabische schiereiland dat eeuwen kon duren voorkomen. De leiders van verschillende stammen van Mekka beweerden allemaal dat zij de eer hadden om de steen terug op zijn plaats te zetten. Toen zij niet tot een oplossing kwamen hebben ze het volgende besloten:

‘De persoon, die de volgende ochtend Als eerst Haram-i Sherif binnenkomt mag deze steen op zijn plaats zetten.’

De volgende ochtend liep de Profeet [sal Allahu alayhi wa sallam] als eerst Haram-i Sherif binnen. Hier was iedereen blij om want hij was Mohammed’ul Emin. De persoon vertrouwt door iedereen…

Hij was een wees, maar iedereen kende hem als een edele man. Hij was een groot mens, hij wilde dat iedereen zijn bijdrage leverde bij het plaatsen van de steen. Hij gaf aan dat de steen op een doek gelegd moest worden en dat iedereen het doek moest vasthouden om de steen zo naar zijn plek te verplaatsen en uiteindelijk ook neer te zetten. Deze oplossing werd door iedereen omarmt.
Waarom is de Hajjar-ul Aswad belangrijk in ons geloof?

De reden dat we Hajjar-ul Aswad kussen en begroeten heeft niets te maken met de heiligheid van de steen, maar is een teken voor de start van de Tawaaf. De geleerden zijn erover eens dat Hajjar-ul Aswad van een afstand begroet kan worden om te voorkomen dat mensen elkaar duwen en in de weg staan. Het is nu beter om Hajjar-ul Aswad van een afstand te begroeten. Indien je de mogelijkheid hebt is het natuurlijk mooi om de Sunnah te volgen. De volgende opmerking van Umar (ra) is beroemd:

‘O steen, ik weet dat jij mij noch kan beschermen noch kwaad kan doen. Als ik niet had gezien dat de boodschapper van Allah jou had gekust, dan had ik jou ook niet gekust.’

Deze woorden laten de het belang van Hajjar-ul Aswad in ons geloof zien. Heiligheid moet men niet in een steen zoeken maar alléén in de Sunnah van onze Profeet [sal Allahu alayhi wa sallam].

crossmenu linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram