MENU
Vergrootglas Icoon
Menu
Vergrootglas Icoon

Verspilling

Verspilling
In vergelijking met veel andere delen van de wereld genieten de mensen in Europa van een grotere materiële welvaart. Hieruit vloeit een grotere verantwoordelijkheid voort. Een belangrijk onderdeel van deze verantwoordelijkheid is het probleem van verspilling. Een  bewuste omgang met materiële bronnen, maar ook met de eigen (levens-) tijd wordt sterk benadrukt in de islamitische ethiek.

Wees je bewust van de giften van Allah!

We leven in een tijd waarin consumptie bijna alle aspecten van ons leven beheerst. Tegelijkertijd gaan we slordig om met veel dingen die wij als vanzelfsprekend ervaren. We draaien de waterkraan open, zetten het licht aan of gaan naar de supermarkt - op veel plaatsen in de wereld niet eens denkbaar! Hoe vaak gooien we bv. voedingsmiddelen weg die eigenlijk nog goed eetbaar zijn?
Het komt erop aan dat we hier ons als moslims altijd bewust van zijn en op een bedachtzame en verantwoorde manier opgaan met de giften  van God. Het is namelijk een wijdverspreid misverstand om te veronderstellen dat we recht hebben op al deze giften omdat we daarvoor hebben gewerkt. Wie zo denkt, vergeet dat alles uiteindelijk tot Allah toebehoort. De mens heeft de vele bronnen en materiële mogelijkheden slechts toevertrouwd gekregen. Op een dag zullen we gevraagd worden hoe wij ermee omgegaan zijn.

Benut de dag!

Ook de tijd en onze vaardigheden zijn giften die we niet moeten verspillen. Nogal wat jongeren, maar ook volwassenen, besteden dagelijks meerdere uren voor de televisie of op het internet. Tijd die men met de familie kan doorbrengen, waarin men een hobby kan uitoefenen  of vrijwilligerswerk kan doen. Zo kan men zijn talenten verder ontwikkelen en ze inzetten ten behoeve van de gemeenschap.

Kleine verandering, grote impact

Het vereist echt geen grote inspanning om ons leven evenwichtiger en duurzamer te maken. We moeten onszelf misschien vaker de vraag stellen of we iets werkelijk nodig hebben of niet, en of onze omgang met materiële en niet materiële dingen daadwerkelijk overwogen is of toch verspillend is. Immers, een luxe leven lijden, ver buiten de grenzen van wat noodzakelijk is, is niet  mogelijk met God in gedachten!

crossmenu linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram