MENU
Vergrootglas Icoon
Menu
Vergrootglas Icoon

De compilatie van de koran en waarom `Uthman (رضي الله عنه) heeft bevolen dat sommige kopieën verbrand worden

Vraag:

[1] Is de hele koran samengesteld tijdens het leven van de profeet [sal Allahu alayhi wa sallam] of erna? [2] Waarom zijn enkele exemplaren van de koran verbrand?


Antwoord:

Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh,

Ik bid dat je in het beste staat bent van gezondheid en geloof, inshaAllah.
Sh `Ali Hani, een meester in Tafsir en aanverwante wetenschappen, zei dat:
[1] De hele Koran is samengesteld tijdens het leven van de Boodschapper van Allah (sal Allahu alayhi wa sallam).
[2] Kopieën van de Koran die sommigen in hun bezit hadden, werden verbrand toen onze meester 'Uthman  (moge Allah tevreden met hem zijn) het schrijven van ''gestandaardiseerde'' exemplaren van de Koran wilde.
Veel mensen in de tijd van 'Uthman (رضي الله عنه) hadden hun eigen verklarende aantekeningen in hun persoonlijke exemplaren van de Koran. Anderen hadden zelf delen van de Koran opgeschreven. Om te voorkomen dat toekomstige exemplaren delen van de aantekeningen zou bevatten werden deze verbrand.
Vervolgens beval de kalief `Uthman  een groep metgezellen om de Koran op te schrijven in een officiële, gestandaardiseerde kopie en deze nieuwe exemplaren werden samen met de reciteurs verzonden naar mensen van verschillende landen. Dit gebeurde vanuit hun voorliefde voor de Koran en uit gretigheid dat de openbaring behouden en ongewijzigd blijft.
En Allah weet het het beste.
Wassalam,
Tabraze Azam
Gecontroleerd en goedgekeurd door Faraz Rabbani
Vertaling van: http://seekershub.org/ans-blog/2012/06/01/the-compilation-of-the-quran-and-why-uthman-ordered-that-some-copies-be-burned/

crossmenu linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram