MENU
Vergrootglas Icoon
Menu
Vergrootglas Icoon

Daden worden beloond door de intenties

Vraag:

Wordt iemand beloond als hij/zij een goede daad verricht uit gewoonte dat ook aansluit bij de Sunna?


Antwoord:

De eerste stelregel die Ibn Nujaym  heeft genoemd in zijn Ashbah Wa'l Nadha'ir is: ''Er is geen beloning zonder intentie'' Dit is een van de meest herhaalde en bekende stelregel. Het is van een welbekende Hadith genomen waarin de profeetﷺ zei:

“Voorzeker, alle daden zijn slechts naar gelang de intenties. En voorzeker, elke persoon bekomt hetgeen wat hij als intentie heeft genomen.'' (Bukhari & Muslim)

Als men als gewoonte de Sunna van de profeet [sal Allahu alayhi wa sallam] volgt, zal men moeten streven om een intentie te hebben om het te doen voor Allah. Anders is het niets meer dan een gewoonte. De geleerden zeggen, '' Door de intentie wordt een gewoonte, een aanbidding'' ( bi'l Niyyaat Tanqabul 'Aadat 'Ibadaat)
Abd allah Ibn Mubarak ( Moge Allah tevreden zijn met hem), zei:

''Hoe vaak  wordt een kleine daad iets groots door de intentie ervan en hoe vaak wordt een grote daad klein door de intentie ervan.'' (Dhahabi, Siyar A'lam al-Nubala', 8:400)

Wassalaaam,
Antwoord van: Shaykh Faraz Rabbani
Bron:
http://seekershub.org/ans-blog/2009/09/02/actions-are-rewarded-due-to-intentions/

crossmenu linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram