MENU
Vergrootglas Icoon
Menu
Vergrootglas Icoon

Een uitje naar Body World

Vraag:

Mijn biologieleraar heeft een uitje georganiseerd naar Body World en deelname aan dit uitje was vrijwillig. Ik heb hierop nee gezegd, omdat er naakte lichamen tentoon worden gesteld. Maar ik vroeg me af wat de Islam zegt over dergelijke plekken.


Antwoord:

Het is niet toegestaan en zondig om naar een dergelijk voorstelling te gaan, omdat het niet toegestaan is om dode lichamen op zo een dergelijk manier tentoon te stellen. En bovendien is het een vernedering voor de doden om hun lichaam op zo een dergelijke manier tentoon te stellen.
Mocht men iets willen leren (over het menselijk lichaam en voor je studie) van zo een dergelijke voorstelling; er zijn andere manier om dit doel te bereiken.
Allah Ta'Ala zegt (wno): “Wij hebben zeer zeker de kinderen van Adam geëerd en hen over het land en over de zee gedragen. En Wij hebben hen voorzien van de goede, schone dingen en [Wij] hebben hen hoog verheven boven de meesten van degene die Wij hebben geschapen.” [Qur’an, 17:70]
Imam Sarakhsi, in Sharh al-Siyar al-Kabim legde uit: “Een mens verdient het om geëerd te worden na zijn dood, net zoals ze geëerd moeten worden wanneer ze leven” [1.228], daarom is het niet toegestaan om het menselijk lichaam te gebruiken op andere manieren dat is toegestaan binnen de Heilige Wetten.
Imam Kasani zei in zijn Bada’i` al-Sana’i` dat het gehele menselijke lichaam geëerd moet worden. Als een gedeelte ervan gebruikt wordt, wordt dit gezien als oneerbiedig gedrag [5.125]. Hierbij geldt zeker dat het toonbaar maken van een menselijk lichaam, zeker naakt, niet toegestaan is. 
Beantwoord door: shaykh Faraz Rabbani
Vertaling van: http://seekershub.org/ans-blog/2012/12/14/a-trip-to-body-world-exhibiting-unclothed-cadavers/
Raadpleeg ook de andere vragen en antwoorden.

crossmenu linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram