MENU
Vergrootglas Icoon
Menu
Vergrootglas Icoon

Heeft Allah de wereld letterlijk in 6 dagen geschapen?

Beantwoord door Ustadh Abdullah Anik Misra

Vraag:

Wat wordt bedoeld met het vers over dat Allah de wereld in zes dagen heeft geschapen? Waren dit werkelijk 6 dagen of is het een soort metafoor? Wat is de tijdschaal bij Allah (ik heb gehoord dat één dag gelijk is aan 50.000 jaren)?


Antwoord:

In de Naam van Allah, de meest Genadige en de meest Barmhartige,
Wa alaikum as-salam,
Bedankt voor je interessante vraag. Het toont dat je de betekenissen van de Quran overpeinst, wat prijzenswaardig is.
Op zeven plekken in de Quran, zegt Allah, de Verhevene,

‘’Voorwaar, het was jullie God die de hemelen en de aarde in zes dagen heeft geschapen…’’

[al-Quran, 7:54, 10:3, 11:7, 25:59, 32:5,50:38, 57:4]
Volgens de geleerden van Quranexegese zijn er verschillende meningen over wat een ‘’dag’’ hier betekent. Sommige van hen zeiden dat het de tijd is tussen zonsopkomst en zonsondergang, ook al was de zon nog niet geschapen om een dag mee te meten. Ibn al-Jawzi noemt dit ‘’vergezocht’’. [Ibn al-Jawzi, Zad al-Maseer]
Anderen hebben gezegd dat het ‘’dagen van het Hiernamaals’’ betekent, met langere tijdsperiodes dan een gewone dag, zoals ‘’1000 jaren per dag’’ [of misschien zelfs meer]. Er zijn geen authentieke overleveringen die de duur ervan kunnen bevestigen, maar Ibn Ashur had de overtuiging dat dit de juiste opinie is.
In de Arabische taal betekent ‘’yawm’’ over het algemeen een dag, maar ook een periode, waarbij het niet uitmaakt hoe lang deze is. Het is dus in de kennis van Allah hoe lang elke fase heeft geduurd. [al-Asfahani, Mufradat al-Qu’ran]
Natuurlijk heeft de Almachtige Schepper zelfs niet een ogenblik nodig om het universum te creëren. Hij is niet onderhevig aan tijd, aangezien het Zijn schepping is: 1 seconde en 1.000.000 jaar zijn hetzelfde voor Hem. ‘’En het te diep ingaan op deze kwestie is het missen van het punt dat de Quran maakt.’’ [Ibn Ashur, Tahrir wa Tanwir]
Het doel van het noemen van de schepping over verschillende fases was: a) om te laten zien dat de wereld is geschapen door een Schepper met een doel, intelligentie, en wijsheid en niet vanwege toeval, b) om te herhalen wat Allah heeft gezegd in de Torah om mensen te herinneren aan de gemeenschappelijke bron en c) om geduldigheid en beraad in alle zaken en dat Allahu Ta’ala ‘’Zijn tijd kan nemen’’ in het straffen of het onthullen van wijsheid. [al-Razi, Mafatih al-Ghayb]
Wasalam,
Abdullah Anik Misra
Gecontroleerd en goedgekeurd door Faraz Rabbani
Bron:
http://seekershub.org/ans-blog/2011/09/14/did-allah-literally-create-the-world-in-6-days/

crossmenu linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram