MENU
Vergrootglas Icoon
Menu
Vergrootglas Icoon

Het veranderen van de Madhab

Vraag:

Is het veranderen van mijn fiqh madhab toegestaan?


Antwoord:

Islamitische Fiqh Madhabs zijn een middel tot het aanbidden van Allah, de Almachtige, en tot het gehoorzamen van Hem op een goede, correcte en aangename manier. Zo zal de Madhab die iemand volgt worden bepaald aan de hand van het volgende:

  1. Madhab die de persoon goed kan leren (uit boeken en bij geleerden)
  2. Madhab die de persoon gemakkelijk van antwoorden voorziet.
  3. Madhab waar iemand intellectueel of met het hart toe neigt.

Secundaire overwegingen (hoewel deze veel minder belangrijk zijn dan de bovenstaande) zijn de culturele achtergrond, de omgeving en dergelijke. Het is dus niet noodzakelijk dat men de Madhab volgt die zijn/haar familie volgt.
In het licht van bovenstaande, is er niets mis met het volgen van de Hanafi Madhab en niet de Shafi’i, aangezien de Hanafi Madhab makkelijker toegankelijk is voor jou. Je mag dus Hanafi blijven en deze Madhab volgen in alle zaken van de Fiqh, zoals Salat, Zakat, vasten, Haj, handelszaken, etc…
Echter, vanwege het tekort aan mensen die de Shafi’i Madhab goed kennen (vooral in de Aziatische gemeenschap), zou het beter zijn dat er moslims zijn (zowel mannen als vrouwen) die de Shafi’i Madhab bestuderen en hier een leiding in vormen voor de anderen, en ervoor zorgen dat anderen de Madhab van hun familie niet hoeven te verlaten, wat soms moeilijk kan zijn.
In principe mag een persoon elke Madhab volgen. Echter, de praktische realiteit is dat een persoon één Madhab leert en dan hierop focust en hiernaar handelt, van buiten en van binnen, en dit gebruikt als middel om de relatie met Allah te ontwikkelen door liefde, onderwerping en toewijding.
En Allah weet het beste
Mufti Muhammad ibn Adam
Darul Iftaa
Leicester, UK
Bron:
http://seekershub.org/ans-blog/2009/05/27/changing-madhhabs/
 

crossmenu linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram