MENU
Vergrootglas Icoon
Menu
Vergrootglas Icoon

Hoe werd het Tarawih gebed gebeden door de Salaf?

Vraag:

Hoe werd het Tarawih gebed gebeden door de Profeet [sal Allahu alayhi wa sallam] en de 4 Khaliefen?


Antwoord:

Bedankt voor uw vraag. Moge Allah u meer kennis geven, Amin.
Het Tarawih gebed gedurende de maand Ramadan dat bestaat uit 20 Rakaat is een Sunna van de Profeet [sal Allahu alayhi wa sallam]. Na het heengaan van de Profeet [sal Allahu alayhi wa sallam] hebben de metgezellen elke nacht Tarawih gebeden. Sayyidna Umar bracht de mensen bij elkaar om gezamenlijk het Tarawih gebed te bidden en dit is voortgezet na hem tot de dag van vandaag.

Tarawih gedurende de tijd van de Profeet [sal Allahu alayhi wa sallam]

De profeet [sal Allahu alayhi wa sallam] bad Tarawih alleen thuis en ook samen met anderen. Het is overgeleverd in Bukhari van Zaid ibn Thabit: ''De Profeet [sal Allahu alayhi wa sallam] bad in de moskee voor een aantal nachten, totdat de mensen zich begonnen te zamelen [om Tarawih te bidden]. Op de vierde nacht hoorden de mensen hem [sal Allahu alayhi wa sallam] niet en dachten dat hij [sal Allahu alayhi wa sallam] sliep. Hierop begonnen een aantal  metgezellen geluiden te maken zodat hij [sal Allahu alayhi wa sallam] naar buiten zou komen. De Profeet [sal Allahu alayhi wa sallam] zei toen: ''Jullie gingen door met hetgeen ik zag dat jullie deden totdat ik bang was dat dit [Tarawih gebed] verplicht zou worden voor jullie en als het verplicht zou worden, zouden jullie het niet voort kunnen zetten [met het verrichten ervan]. Daarom, o mensen, verricht jullie gebeden thuis. Voorwaar, het beste gebed is het gebed dat thuis wordt gebeden, behalve de verplichte gezamenlijke gebeden.
De Profeet [sal Allahu alayhi wa sallam] bad Tarawih daarna thuis en de metgezellen baden individueel. Dit was zo tot de tijd van Sayyidna Abu Bakr en het begin van het Khalifaat van Sayyidna Umar. Ibn Shibab levert over van Abu Huraira: ''De Boodschapper van Allah [sal Allahu alayhi wa sallam] ging heen en mensen gingen door met het [individueel] bidden van Tarawih en dit bleef zo tot het Khalifaat van Abu Bakr en de beginperiode van het Khalifaat van Umar.'' [Bukhari]

Tarawih gedurende de tijd van Sayyidina Umar

Zoals gezegd, in het begin van Sayyidina Umar’s bewind, verrichten de mensen Tarawih individueel, maar sommige gingen ook in verschillende groepen in de Masjid bidden. Sayyidina Umar (Moge Allah tevreden over hem zijn) merkte dit op en besloot dat het beter zou zijn om het gebed als één groter Jama'ah te verrichten: het gezamenlijk gebed is meer in de geest van de Islam. Dit vormde het begin van de gezamenlijke Taraweeh gebeden die we hedendaags kennen.
Abdul Rahman ibn Abd al Qari vertelt, ‘Ik ging met Umar ibn al Khattab in Ramadan naar de Masjid en de mensen daar waren verspreid in groepen. Sommige mannen verrichten het gebed zelfstandig, terwijl anderen in kleine groepen aan het bidden waren. Umar zei, ‘Bij Allah! Naar mijn mening zou het beter zijn als deze mensen zich verzamelden achter één Imam.’ Dus hij bracht ze bijeen achter Ubayy ibn Ka’ab. Toen ging ik een andere nacht weer met hem en de mensen waren aan het bidden achter hun Imam. Umar zei, ‘Hoe voortreffelijk is deze nieuwe manier!’ [al Bukhari, al Muwatta]

Gedurende de tijd van Sayyidina Uthman en Sayyidina Ali

De derde rechtvaardige Kalief, Uthman, en de vierde rechtvaardige Kalief, Ali (Moge Allah tevreden over hen zijn) continueerden de toepassing om 20 Rakaat Taraweeh te bidden in congregatie, gevolgd door 3 Rakaat van het Witr gebed. Deze toepassing, waar overeenstemming over was bij de Metgezellen, De Volgers, en alle navolgende generaties, is sindsdien voortgezet.
De validiteit van deze toepassing is gestoeld op de woorden van de Profeet [sal Allahu alayhi wa sallam]: ‘Allah zal mijn Ummah niet eens laten worden op misleiding.’[al Tirmidhi], en verder bevestigd door de woorden van de grote Metgezel Ibn Mas’ud (Moge Allah tevreden over hem zijn), ‘Wat de moslims goed achten, is goed volgens Allah, en wat ze slecht achten, is slecht volgens Allah.’ (Musnad Ahmad).
Ik bid dat dit dingen voor u verduidelijkt.
Hartelijk salams,
Shaykh Jamir Meah
Vertaling van: https://seekersguidance.org/answers/hadith/how-was-the-tarawih-prayed-during-the-time-of-the-prophet-and-his-successors/

crossmenu linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram