MENU
Vergrootglas Icoon
Menu
Vergrootglas Icoon

Is het denken aan een zonde, een zonde?

Vraag:

Kunt u alstublieft de overlevering toelichten over dat zondige gedachten niet gezien worden als een zonde en gedachten over een goede daad wel worden gezien als een goede daad?


Antwoord:

Het is vermeld door Ibn Abbas (mogen Allah tevreden zijn met hem) dat de Profeet ﷺ zei dat Allah zei (wno):

‘’Zeker, heeft Allah heeft opgeschreven wat goed en wat slecht is, en dit dan verder toegelicht. Dus, degene die geneigd is om een goede daad te verrichten, maar dit niet volbrengt; Allah zal dit noteren als een goede daad. Dan, wanneer degene een geneigd is om een goede daad te verrichten, en deze ook daadwerkelijk uitvoert: Allah zal dit noteren als 10 goede daden, tot 700 goede daden, tot vele malen keren meer vermenigvuldigd. En als degene geneigd is om een slechte daad uit te voeren, maar deze niet uitvoert, zal Allah dit noteren als een goede daad. Als degene geneigd is om een slechte daad uit te voeren en dit ook daadwerkelijkheid doet, zal Allah dit noteren als een slechte daad.’’ [Bukhari, 6010 & Muslim, 187]

Imam Zayn al-Din Ibn Nujaym, in zijn al-Ashbah wa al-Nadha’ir, legt dit uit:

‘’Enkel het gefluister van de ziel zal niet gestraft worden, tenzij iemand hierover spreekt of ernaar handelt, zoals vermeldt staat in de hadith in [Sahih] Muslim.’’

Een samenvatting van wat geleerden hierover gediscussieerd hebben is dat gedachtes die zondig of goed zijn, op 5 verschillende stadia werken op de ziel :
1. Het idee (hajis), dit is wat in iemand opkomt.
2. De gedachte (khatir), het begrip dat erachter schuil houdt.
3. Het gefluister van de ziel (hadith al-nafs), met betrekking tot de onduidelijkheid of men iets moet doen of niet.
4. De neiging (hamm), geneigd zijn om iets te doen.
5. Vastbeslotenheid (‘azm).
Geleerden zijn er over eens dat enkel het idee om iets te doen niet gestraft zal worden, want dit zijn niet uitgevoerde acties. Met betrekking tot gedachtes (nummer 2) en gefluister van de ziel (nummer 3), hiervoor wordt je niet berecht, omdat er authentieke hadiths over bestaan, ook al kan men het vermijden.
Met betrekking tot geneigd zijn om iets te doen (nummer 4), het is uitgelegd in een authentieke hadith dat geneigd zijn om iets goeds te doen, zal leiden tot één geregistreerde goede daad en als iemand alleen maar een zondige gedachte heeft dit niet geregistreerd zal worden als een slechte daad.
Met betrekking tot vastbeslotenheid (nummer 5), zeggen de geleerden dat je ervoor wordt berecht. Het is genoemd door al-Bazzaziyya;

‘’Als iemand geneigd is om een zondige daad te verrichten, wordt dit niet gezien als een zonde, tenzij iemand vastbesloten is om deze zondige daad daadwerkelijk uit te voeren. Als iemand vastbesloten is om dit te doen, dan zondigt iemand, maar niet de volledige zonde van de daadwerkelijke actie wordt genoteerd.’’ [Ibn Nujaym, al-Ashbah wa l Nadha ir]

Dit komt overeen met wat Ibn Hajar al-Asqalani (mogen Allah barmhartigheid hebben over hem) noemt in zijn Fath al-Bari, waarin hij commentaar geeft op de hadith van Ibn Abbas. Hij stelt dat dit de positie was van Baqillani, en dat Qadi Iyad stelt dat dit de positie was van de meerderheid van vroegere Moslims en van de geleerden.
Bron:
http://seekershub.org/ans-blog/2009/08/30/are-sinful-thoughts-considered-sinful/

crossmenu linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram