MENU
Vergrootglas Icoon
Menu
Vergrootglas Icoon

Is het passend om afkorting als ‘’SAW’’ en ‘’SWT’’ te gebruiken?

Beantwoord door Mufti Muhammed ibn Adam al-Kawthari

Vraag:

Is het passend om afkortingen zoals ‘’SAW’’ en ‘’SWT’’ te gebruiken? Is het van de Sunnah om deze uitdrukkingen voluit te schrijven of dient men het alleen voluit te zeggen wanneer er over de profeten, geleerden etc. wordt gesproken?


Antwoord:

Imam an-Nawawi, de grote Muhaddith en Shafi’i faqih (moge Allah hem begenadigen) schreef in de inleiding op zijn commentaar op Sahih Muslim:

‘’Het is prijzenswaardig (mustahab) voor een persoon die een Hadith schrijft om bij het benoemen van de Boodschapper van Allah (Sal Allahu ‘alayhi wassalam) ‘’Sal Allahu ‘alayhi wassalam’’ te schrijven, in zijn volledigheid, zonder afkortingen. Het is niet voldoende om een van de twee te benoemen, dat wil zeggen alleen Salaat of alleen Salaam.’’ (Sharh Sahih Muslim, 1/39)

Kortom, wanneer men de naam van de Boodschapper van Allah (Sal Allahu ‘alayhi wassalam) schrijft, moet men vermijden om afkortingen als ‘’SAW’’ of iets dergelijks te gebruiken. Het is ongepast en onrespectvol om dit te doen. De liefde voor de Boodschapper van Allah (Sal Allahu ‘alayhi wassalam) dient dermate sterk te zijn dat men zowel schriftelijk als mondeling niet vermoeid raakt van het sturen van vrede en zegenen aan Hem (Sal Allahu ‘alayhi wassalam).
Qadhi Iyadh (moge Allah hem begenadigen) benoemt een Hadith waarin de Boodschapper van Allah (Sal Allahu ‘alayhi wassalam) zei: ‘’Eenieder die zegeningen stuurt naar mij in een boek, de engelen zullen vergiffenis vragen voor die persoon zolang mijn naam overblijft in dat boek.’’ (Overgeleverd door At-Tabarani in zijn Al-Awsat, met een zwakke keten van overleveraars. Zie: Al-Shifa’ van Qadhi Iyadh, P:557)
Alhoewel de verplichting vervuld zou worden indien als men mondeling vrede en zegeningen stuurt aan de Boodschapper van Allah (Sal Allahu ‘alayhi wassalam), zou men dat ook moeten doen indien men de naam van de Geliefde van Allah [Sal Allahu ‘alayhi wassalam] schrijft.
En Allah weet het beste.
Muhammad ibn Adam
Darul Iftaa
Leiceter, UK
Bron:
http://seekershub.org/ans-blog/2009/05/28/is-it-appropriate-to-use-abbreviations-like-saw-swt/

crossmenu linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram