MENU
Vergrootglas Icoon
Menu
Vergrootglas Icoon

Kan de imam de dhikr na het gebed leiden?

Antwoord:

De sunnah is om de adhkar na het gebed te reciteren, en het is in het algemeen begrepen om deze zacht te reciteren. Hoewel, als er een interesse is voor de imam of iemand anders zijn stem te verheffen om anderen te herinneren om ze op te zeggen (bijvoorbeeld door zijn stem te verheffen voor de eerste van elke set van dhikr), dan zit daar geen kwaad in, zolang dat niet geacht wordt als een specifieke religieuze verplichting. [Abu Sa’id al-Khadimi, *Rasa’il wa Fatawa*].
Echter, men is niet gebonden om ze te volgen, indien langzamer reciteren bevorderlijk is voor iemands concentratie of aanwezigheid van het hart. In zulke gevallen, doe het met discretie.
En Allah alleen geeft succes
Shaykh Faraz Rabbani
Bron:
http://seekershub.org/ans-blog/2009/06/29/can-the-imam-lead-in-remembrance-of-allah-after-the-salah/

crossmenu linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram