MENU
Vergrootglas Icoon
Menu
Vergrootglas Icoon

Kan men tegelijkertijd twee huwelijksaanzoeken doen?

Vraag:

Is het toegestaan (of afgeraden) dat iemand tegelijkertijd met twee huwelijkskandidaten afspreekt? Rekeninghoudend met het feit dat je binnen de grenzen spreekt en alleen belangrijke vragen stelt over het huwelijk.


Antwoord:

Wa aleikumus salaam wa rahmatullahi wa barakaatuh,
In-sha-Allaah verkeert u in hoge staat van gezondheid en imaan.
Het is toegestaan, mits er nodige maatregelen worden genomen, zodat er niemand gekwetst wordt en het niet zal leiden tot relatiebreuken.
De Profeet [sal Allahu alayhi wa sallam] verbood om een huwelijksaanzoek te doen na een huwelijksaanzoek van een ander: ‘

’Een man mag geen huwelijksaanzoek doen na huwelijksaanzoek van een ander, totdat het verzoek wordt geaccepteerd of geweigerd. ‘’ [Bukhari en Moslim, van Abu Hurayra [moge Allah met hem tevreden zijn)].

Dit verbod heeft betrekking tot wanneer een voorstel is geaccepteerd, d.w.z. dat ze verloofd zijn, maar het huwelijk zelf heeft nog niet plaatsgevonden. Vóór dat moment is het toegestaan om met een ander voorstel te komen, ook al ligt er al een voorstel van een ander. [Ibn Nujaym, al-Bahr al-Ra’iq; Ibn Abidin, Rad al-Mukhtar]
Dit is hetgeen wat er is begrepen uit de Sunnah, zoals in de zaak van Fatima bint Qays (moge Allah tevreden zijn met haar). Zij vertelde aan de Profeet [sal Allahu alayhi wa sallam], dat er een aantal huwelijksverzoeken zijn gedaan aan haar adres en zij wou van de Profeet [sal Allahu alayhi wa sallam], advies omtrent het huwen van één van hen. [Tahawi, Sharh Ma’ani al-Athar; de Hadith is opgenomen door Moslim en anderen]
En alleen Allah schenkt succes.
Beantwoord door Sheikh Faraz Rabbani
Bron:
http://seekershub.org/ans-blog/2009/07/08/can-one-consider-two-marriage-proposals-at-once/

crossmenu linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram