MENU
Vergrootglas Icoon
Menu
Vergrootglas Icoon

Luisteren naar Islamitische liedjes [nasheed] met instrumenten

Vraag:

Is het toegestaan om naar een Nasheed (een liedje met een Islamitisch thema) te luisteren dat muzikale instrumenten bevat, of naar muziek waarin muzikale instrumenten voorkomen en er niet gezongen wordt?


Antwoord:

In de naam van Allah, de Meest Genadevolle.
De gevolgde mening in de Hanafi-school, evenals de drie andere scholen van jurisprudentie, is dat muzikale instrumenten (behalve de Duff [een specifiek type trommel]) niet toegestaan zijn. Hoewel er enig meningsverschil is, inclusief van sommige grote geleerden, zou men moeten blijven in hetgeen dat zeker is.
Sommige geleerden stonden instrumenten echter wel toe, mits ze niet voor nutteloze doeleinden werden gebruikt, inclusief het gebruik van instrumenten door sommige soefi's en anderen voor 'spiritueel opbeurende' doeleinden, zolang dit vrij was van andere ongeoorloofde zaken (zoals de ongeoorloofde inhoud van een lied, vrouwelijke zang voor niet-vrouwen, het mixen van mannen en vrouwen tijdens dergelijke bijeenkomsten, enz.)
Dit blijft echter een minder sterke mening en uit religieuze voorzorgsmaatregelen zou het vermeden dienen te worden. Zelfs degenen die instrumenten toestonden, deden dat met strikte voorwaarden, die zelden aangehouden worden door de 'soefi's' van onze tijd, laat staan door anderen.
Op hetzelfde moment, legt Ibn Abidin in zijn "Radd al-Muhtar" [6.349, Ilmiyya ed.] uit dat men diegene (zoals oprechte Soefi's) die nobele bedoelingen hebben in hun luisteren naar zulke liederen en verre van ijdele doeleinden (lahw) zijn, niet moet veroordelen, zolang er niets ontoelaatbaars samengaat met het luisteren.
Kortom, religieuze voorzichtigheid [Taqwa] en het volgen van de meer degelijke juridische mening zou men ertoe moeten leiden tot het vermijden van muziek met instrumenten, met uitzondering van de Duff. Echter moet men anderen hierover niet als schuldig veroordelen gezien er meningsverschil hierover is.
Wassalam
Beantwoord door Shaykh Faraz Rabbani
Vertaling van: http://seekershub.org/ans-blog/2012/12/25/listening-to-islamic-songs-with-musical-instruments/
Raadpleeg eventueel ook de andere vragen en antwoorden.

crossmenu linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram