MENU
Vergrootglas Icoon
Menu
Vergrootglas Icoon

Mijn echtgenoot wilt dat ik een hoofddoek draag thuis, is er religieus bewijs dat dit noodzakelijk is?

Vraag:

Mijn man heeft het gevoel dat het een hogere vorm van Adab is om thuis ook een hoofddoek te dragen. Hij heeft Taqwa en het gevoel dat dit meer bescheiden is en dat dit ervoor zorgt dat er meer zegeningen in het huis komen. Hij suggereert, maar dwingt het nooit af, dat ik thuis mijn hoofd moet bedekken, ook al zijn er geen visites en niet-marham aanwezig zijn.  Ik heb geen bezwaar als er bewijs is dat dit het geval is. Zou u kunnen verduidelijken of het bedekken in huis op 1 lijn staat met het principe van Haya? Zo niet, bega ik een zonde als ik dit weiger? Mijn man is van Pakistan en ik maak mij zorgen dat dit meer een cultuurprincipe is dan dat dit wordt aangeraden volgens het geloof.


Antwoord:

Wa alaikoum assalaam wa rahmatullahi wa barakatuh,
Dank je wel voor de vraag. Ik hoop dat het goed met je gaat.
De verplichting betreft de kledingdracht van een vrouw is dat zij haar lichaam moet bedekken voor geen-Mahram mannen. Dit moet gebeuren volgens de welbekende richtlijnen van Hijaab. Maar er zijn details voor wat de Awra (naaktheid) is in verschillende situaties. Voor mannen waarmee zij mag trouwen, is het alles behalve de handen, gezicht (en volgens de Ahnaaf ook de voeten). Bij echtgenoten is het toegestaan om elk gedeelte van elkaar te zien.
Wat bescheidenheid inhoudt en wat de Profeet [sal Allahu alayhi wa sallam] hieronder verstaat:
Dit stukje betreft wat verplicht is en minimaal verwacht wordt. Bescheidenheid betreft dat degene zich kleedt in een eervolle manier en de waardes van de Islam representeert. Schaars gekleedzijn of onnodig kleding dragen die te veel te oog geeft binnen hethuishouden; heeft nooit bij de Islamitische etiquette gehoord of past bij degene van een goedgelovige, zelfs in situaties waarin dit ‘’legaal gepast’’ is.
De dierbare woorden van Profeet Muhammad [sal Allahu alayhi wa sallam] leggen hier uit wat centraal staat als bescheidenheid (haya’) binnen ons geloof:
681: Ibn ‘Umar heeft overgeleverd dat de Boodschapper van Allah [sal Allahu alayhi wa sallam] hoorde dat een van de mannen van Ansar zijn broeder ervan verweet té bescheiden te zijn. De Boodschapper van Allah  [sal Allahu alayhi wa sallam] zei:

‘’Laat hem zichzelf zijn. Bescheidenheid hoort bij het geloof’’.

682: ‘Imran ibn Husayn heeft overgeleverd dat de Boodschapper van Allah [sal Allahu alayhi wa sallam] zei:

‘’Bescheidenheid brengt alleen goede dingen met zich mee’’.
Een variatie hiervan is: ‘’Bescheidenheid is altijd goed’’. [Imam al-Nawawi, Riyad al-Salihin]

Samenvatting

Volgens legale wetgeving, je haren en kleding compleet bedekken in bijzijn van je eigen echtgenoot of in privé is niet verplicht noch specifiek nodig. Hoewel, het zou wel lofwaardig zijn als dit gedaan wordt om je bescheidenheid te tonen samen met andere Islamitische waardes, zoals waardigheid, deugd en fatsoen (‘iffa). In jou specifieke geval; zou ook lofwaardig zijn voor jou tegenover jou echtgenoot, omdat dit hem deugd zou brengen. Elke actie dat een echtgenoot doet om zijn/haar partner plezier te brengen en meer harmonie te creëren binnen de relatie zal erg beloond worden. Het zal beloond worden in de vorm van blijheid te creëren in het hart van de gelovige, het zal harmonie brengen in de familie en zal jullie hechter maken tot elkaar, het zal een omgeving creëren die gezond is en waarin Allah aanbeden wordt en als het moeilijk wordt ervaring zal het beloond worden als een onbaatzuchtige actie.
Met betrekking tot culturele praktijken; het kan beargumenteerd worden dat jezelf meer bedekken dan dat het geloof van je vraagt een deel uitmaakt van cultuur, wat wel binnen het Islam past. Het is daarom niet iets wat iemandmoet vermijden, zoals je er maar bewust van bent dat het een gepaste positie binnen de Islam moet hebben.
Wassalam,
Sulma
Nagekeken & aanbevolen door Shaykh Faraz Rabbani
Bron:
http://seekershub.org/ans-blog/2010/07/12/my-husband-wants-me-wear-a-headscarf-at-home-is-there-any-religious-proof-for-this/

crossmenu linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram