MENU
Vergrootglas Icoon
Menu
Vergrootglas Icoon

Momenten van slechte gedachtes over Allah en de Profeet [sal Allahu alayhi wa sallam]

Vraag:

De laatste tijd heb ik last van een vreemd probleem. Het is alsof er in een flits van een seconde iets onvoorstelbaars over Allah of Zijn Profeet [sal Allahu alayhi wa sallam] in mijn gedachte opkomt en weer weggaat.


Antwoord:

In de Naam van Allah, de meest Genadevolle en Barmhartige. Moge Zijn zegeningen en vrede rusten op Zijn geliefde Profeet, de beste van de schepselen, zijn familie, metgezellen en zijn volgers.
Wa alaikum assalam wa rahmatullah,
Dat jij je afweert van zulke gedachtes is een teken van zeker geloof, zoals de Profeet [sal Allahu alayhi wa sallam] heeft genoemd in een authentieke (sahih) hadith.
De manier waarop dit soort gedachtes kunnen worden tegengehouden is dat jij je bewust bent van jouw liefde en dienaarschap aan Allah, welke geschiedt door het volbrengen van de verplichtingen en het nalaten van zondes met oprechtheid en toewijding in zaken van aanbidding, in het praktiseren en in wereldse zaken.
Hiermee zou men moeten proberen zijn leven te verlichten met het licht van de leiding van de geliefde Boodschapper van Allah [sal Allahu alayhi wa sallam] in een veelbetekenende en systematische, maar geleidelijke manier. De sleutels hiertoe zijn het opdoen van profijtvolle kennis bij rechtschapen geleerden, gezelschap met de rechtgeleiden en constant verkeren in berouw en gedenking van Allah.
En alleen Allah geeft succes.
Wassalaam,
Beantwoord door Shaykh Faraz Rabbani
Bron:
http://seekershub.org/ans-blog/2010/12/30/moments-of-bad-thoughts-about-allah-and-the-prophet/

crossmenu linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram