MENU
Vergrootglas Icoon
Menu
Vergrootglas Icoon

Overmatig prijzen van mensen

Vraag:

Is het waar dat de Profeet Muhammad( vrede en zegeningen zijn met hem) heeft gezegd dat er stof in het gezicht van hen gegooid dient te worden als hij ons prijst?


Antwoord:

In Naam van Allah, de Meest Barmhartige de Meest Genadevolle,
Walaikum assalam wa rahmatullah,
al-Miqdad(Moge Allah tevreden met hem zijn)heeft gezegd, De Boodschapper van Allah(Allah's vrede en zegeningen zijn met hem)heeft ons opgedragen om een handvol van zand op de gezichten van hen te gooien die overmatig zijn in hun prijzing.[Muslim (3002), Tirmidhi, Abu Dawud, Ibn Maja, and Ahmad]
Er zijn er een aantal van interpretaties van deze hadith zoals is verkondigt in de werken van hadith commentaren.
De opinies zijn:
1.Dat dit letterlijk wordt begrepen(zoals is aangegeven door de handelingen van al-Miqdad zelf en anderen van de salaf):
2.Dat het is bedoeld om streng te zijn met overmatige prijzingen, zodat mensen hun fouten kunnen realiseren en hiermee te stoppen, omdat het kan leiden dat degene die geprezen wordt misleid en hoogmoedig wordt.
Imam Khattabi, de vroegere commentator van Sunan Abi Dawud, heeft uitleg gegeven dat ‘’overmatige prijzers’’, die mensen zijn die hiervan een gewoonte maken of zoeken naar materiële voordeel door iemand te prijzen.
Voor degene die een persoon prijst vanwege zijn goede daden of eigenschappen, met een goede intentie zodat de anderen hem kunnen herkennen en voordeel van hem kunnen hebben of door hun goede voorbeeld te volgen, zo iemand is niet iemand die ‘’overmatig prijst’’.
Imam Ghazali,alhoewel,waarschuwde tegen de gevaren van overmatig prijzen, zowel voor degene die wordt geprezen (zoals hooghartigheid en misleiding) en degene die prijst (zoals dat overbodig een leugen wordt verteld, of dat er redenen zijn die niet oprecht zijn).
En Allah weet het het beste.
Wassalam,
Shaykh Faraz Rabbani
Bron:
http://seekershub.org/ans-blog/2009/09/04/excessive-praise-of-people/#

crossmenu linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram