MENU
Vergrootglas Icoon
Menu
Vergrootglas Icoon

Qur’an lezen zonder reinheid

Vraag:

Is het toegestaan om uit je hoofd de Qur’an te lezen zonder dat men ritueel rein (Wudu) is? Is het toegestaan om pagina’s van de Qur’an los vast te houden en ervan te reciteren (dus alleen het 30e hoofdstuk bijvoorbeeld (Juz)) zonder Wudu?


Antwoord:

In de naam van Allah, de Weldadige (Beneficent), de Genadige.
Walaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh,
Het is toegestaan om de Qur’an zonder Wudu te reciteren (zonder het aan te raken), maar het is wel het beste (wanneer het redelijkerwijs mogelijk is) om ritueel rein te zijn. [Ibn Abidin, Radd al-Muhtar].
Echter, als iemand aan het menstrueren is of zich in een staat van grote rituele onreinheid bevindt (waarbij Ghusl dus noodzakelijk is), dan is het onwettig (Haram) om de Qur’an te reciteren. In zulke gevallen zijn dhikr en smeekbedes verrichten (Dua) toegestaan en sterk aangeraden.
Het is niet toegestaan om de Qur’an zelf – of een gehele pagina of meer van de Qur’an op zichzelf – aan te raken zonder in een staat van rituele reinheid te zijn. Als de Qur’an is geschreven tussen andere teksten (zoals een boek of een vertaling van de Qur’an (Tafsir), dan is het alleen verboden om de plekken aan te raken waar de Qur’an zelf is geschreven.
En Allah weet het beste.
Wassalaam,
Faraz Rabbani.
Bron:
http://seekershub.org/ans-blog/2013/01/27/reciting-quran-without-ritual-purity-wudu/

crossmenu linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram