MENU
Vergrootglas Icoon
Menu
Vergrootglas Icoon

Wat is Fitrah en wat gebeurt er met kinderen die overlijden voor hun puberteit?

Vraag:  Er is een Hadith van de Profeet (vzmh) waarin hij vertelt dat ieder kind geboren is met een ‘fitrah’. Betekent dit dat ieder kind wordt geboren als een moslim? Of bedoelen ze hiermee dat ieder kind is geboren met een natuurlijke aanleg om in Allah te geloven, maar dat ze op de leeftijd waarin ze religieus legaal verantwoordelijk zijn, bewust de beslissing moeten maken om de waarheid te accepteren zodat ze een echte moslim genoemd kunnen worden? Wat gebeurt er tevens met de zielen van de kinderen van niet-moslims en moslims die overlijden voor hun puberteit?


Antwoord: Bismillah, dankjewel voor je vraag.
De 4 factoren
Volgens klassieke theologen, zoals Abu Hamid al Ghazali (moge Allah zijn geheim behouden), zijn er 4 factoren die samen leiden tot Takleef (verantwoordelijkheid), wat iemand verplicht maakt om de Shari’ah te volgen en een moslim te worden. Deze 4 factoren zijn als volgt:

  1. Een gezond verstand (‘Aql)
  2. Volwassenheid (Bulugh)
  3. Gezonde zintuigen; de persoon moet niet doof EN blind (Salamat’ ul hawas) zijn en
  4. De profetische boodschap moet hem bereikt hebben (Balaghat hu al-da’wat al sahih).

Indien een van deze 4 factoren niet aanwezig zijn, valt de persoon onder de categorie goddelijke  amnestie, wat betekent dat je bevrijd wordt van de vuur.
Fitrah en Islam
Ieder kind wordt geboren in een innerlijke staat van zuiverheid (Fitrah) wat de acceptatie van de Islam als religie tijdens zijn/haar volwassenheid faciliteert. Het geloof (Deen) is een bewuste keuze. Een kind is alleen een ‘Moslim’ in de zin van dat hij onbewust Allah (Subhana-hu wa ta’ala) niet ongehoorzaam is doordat hij zijn intellectuele capaciteiten nog niet heeft bereikt. Echter, al-islam als een geloof, is een bewuste acceptatie van de leiding van onze Profeet Muhammad (vzmh). Dit is dan ook de reden waarom het geschikter is het woord ‘bekeerde’ te gebruiken in plaats van ‘teruggekeerde’ wanneer een niet-moslim volwassene de religie betreedt.
Daarom geloven we dat kinderen die doodgaan voor hun puberteit (of ze nou wel of niet opgevoed worden door moslimouders) vallen onder de categorie van goddelijke amnestie en het paradijs zullen betreden.
En Allah weet het beste.
Beantwoord door Ustadh Ali Ataie


Vertaling van: http://seekershub.org/ans-blog/2013/09/25/fitrah-and-what-happens-to-children-who-die-before-puberty/
Raadpleeg eventueel ook de andere vragen en antwoorden.

crossmenu linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram