MENU
Vergrootglas Icoon
Menu
Vergrootglas Icoon

De Koran

De Koran

Voor moslims is de Koran het woord van God. Het is de laatste boodschap van Allah aan de mensen. De Koranverzen vandaag zijn dezelfde als die aan de Profeet Mohammed [sal Allahu alayhi wa sallam] in de 7de eeuw werden geopenbaard. Hoe is het mogelijk dat de boodschap onveranderd is gebleven over een periode van meer dan 1400 jaar?

Openbaring

De eerste verzen van de Koran werden door de aartsengel Gabriël  in 610 n.Chr. aan de Profeet [sal Allahu alayhi wa sallam] geopenbaard toen hij [sal Allahu alayhi wa sallam] 40 jaar oud was. De Profeet zelf omschreef dit moment als een overweldigende gebeurtenis. De gehele Koran werd over een periode van meer dan 23 jaar tot aan het heengaan van de Profeet [sal Allahu alayhi wa sallam] in 632 n.Chr. neergezonden.
De openbaringen aan de Profeet [sal Allahu alayhi wa sallam] werden hem woord voor woord in het hart ingegeven. Daarna gaf hij de verzen mondeling door aan de moslims, die ze dan uit het hoofd leerden. Gauw begonnen enkele metgezellen, onder leiding van de Profeet [sal Allahu alayhi wa sallam], de openbaringen op te schrijven. Aangezien de schriftcultuur in die tijd nog niet wijdverspreid was, bleef het memoriseren en de mondelinge overlevering van de Koran prioriteit hebben. Deze traditie leeft vandaag de dag nog sterk. Degene die de Koran helemaal van buiten heeft geleerd, krijgt de naam „hafiz“, wat veel respect afdwingt.
Door het feit dat delen van de Koran tijdens de vijf dagelijkse gebeden herhaaldelijk gereciteerd worden, heeft het altijd een plaats in het dagelijks leven van moslims. Voor de authentieke overlevering van generatie op generatie was dit uiterst belangrijk. 

Collectie, behoud, verfijning

Tijdens het bewind van de eerste kalief Abu Bakr werd het geschreven materiaal tot een boek gemaakt en veilig bewaard. De derde kalief Usman liet de Koran door een panel ordenen volgens specifieke criteria. Om leesfouten en een onjuiste lezing te vermijden werd het dialect van de Profeet [sal Allahu alayhi wa sallam] als leidraad voor recitatie aangehouden. Naast de geleidelijke ontwikkeling van een schriftelijke versie van de Koran in boekvorm, behielden de mondelinge overlevering en het memoriseren hun groot belang en werden nog steeds geldig bevonden als referentie.

Koran vandaag

De Koran is de laatste boodschap van God, waarvan de tekst tot in de 21ste eeuw overgeleverd is in authentieke vorm. Hiertoe heeft de verfijning van het Arabische lettertype een belangrijke bijdrage geleverd. Naast de schriftelijke overlevering heeft de mondelinge traditie tot in deze tijd een belangrijke rol gespeeld.

crossmenu linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram