MENU
Vergrootglas Icoon
Menu
Vergrootglas Icoon

Hoe twee voorgangers het bestaan van God hebben aangetoond

Hoe twee voorgangers het bestaan van God hebben aangetoond.

We stellen ons soms voor dat de problemen waarmee we te maken hebben uniek zijn voor onze tijd, terwijl dit niet het geval is. Atheïsme is niet nieuw. In de tijd van de Profeet ﷺ en zelfs in de periode daarvoor waarin andere profeten (vrede zij met hen) hebben geleefd, waren er velen die het bestaan van God ontkenden. Gebaseerd op de lessen van Sheikh Faraz Rabbani van het Ghazali’s Foundations of Islamic Belief, vertelt Rebecca Slenes hier meer over.
In één van de commentaren op Aqidah Tahawiya geeft Siraj al-Din al-Ghaznawi – een prominent Indiase geleerde die naar Egypte is gemigreerd – een aantal voorbeelden van hoe voorgangers van de Islam in discussie gingen met atheïsten over het bestaan van God, de Schepper. Met deze voorbeelden zien we het belang in van de vertaling van kennis naar wijsheid en inzicht dat rechtstreeks de realiteit van mensen en hun harten aanspreekt.
Sheikh Faraz Rabbani wijst ons erop dat een goed argument niet alleen samenhangend en betrouwbaar is, maar ook overtuigend en onvermijdelijk. Om effectief te zijn, is er zowel een veelomvattend begrip van de situatie en waar mensen zich bevinden nodig, als ook een diepzinnige belangstelling voor hun constante welzijn. Dit is ook het belang van de Profeet ﷺ. In het volgende stuk wordt ook dit belang aangetoond middels twee verhalen die vertaald zijn van voorgangers.

Het verhaal van Imam Jafar al-Sadiq

Een van de notabele imams van de Islam, Imam Jafar al-Sadiq (moge Allah tevreden zijn over hem) was de vijfde afstammeling van de Profeet ﷺ en overleed in het jaar 148.
Het verhaal gaat dat een aantal atheïsten het bestaan van de Schepper in het bijzijn van Imam Jafar al-Sadiq ontkenden. Imam Jafar vertelde aan een van hen, “Heb jij ooit de zee en haar voortreffelijkheid opgemerkt?”
Hier gebruikt Imam Jafar een voorbeeld dat de man aanspreekt. Deze man woonde blijkbaar ver vandaan en reisde over de zee. Waarschijnlijk was dit ook zichtbaar aan hoe hij overkwam. Dit laat het nut van oplettendheid richting mensen en hun achtergrond zien.
De man zei, ”Ja, ik heb op zee gereisd en er was een storm waardoor het schip zonk en de bemanning verdronk. Ik hield mij vast aan een aantal houten planken, en zelfs de planken lieten mij los. Ik werd weggeduwd door de botsende golven totdat ik aan kust kwam.
Imam Jafar zei: “Je bouwde in eerste instantie op het schip, de planken en de bemanning, maar toen deze wegvielen had je nog enig hoop voor veiligheid?”
De man zei “Ja.”
Imam Jafar zei: “Van wie wenste je veiligheid?”
De man werd stil.
Imam Jafar zei: “Waarlijk in de Schepper, Hij is diegene waar jij op dat moment hoop voor had en Hij is diegene die jou van het verdrinken heeft gered.” En deze man aanvaarde de Islam aan zijn hand.
Er zijn veel lessen uit dit verhaal te halen, met name ten aanzien van de Sunnah van de Profeet ﷺ: het op de hoogte zijn van de achtergrond van de persoon met wie je te maken hebt. Saidina Ali ibn Talib, geïnspireerd door de Profeet ﷺ, attendeert ons: “spreek men aan tot zover hun begrip reikt”. Het verhaal is tevens een bijzondere representatie van ons fundamenteel geloof in God dat niet ontkend kan worden. Op momenten van groot gevaar hebben alle mensen, of zij een vast geloof hebben of niet, de neiging om zich vast te klampen aan hoop voor redding. De plek voor deze hoop is bij niemand anders dan bij God. Allah beproeft ons vaak door dingen van ons weg te nemen zodat we onze hoop alleen nog in Hem leren te plaatsen en daarmee laat zien dat “alles zal vergaan, behalve Hij zelf” (Koran 28:88, wno).

Imam Abu Hanifa

Abu Hanifa was naast een van de belangrijkste imams, ook een belangrijke jurist en de oprichter van de Hanafi school van Fiqh (jurisprudentie). Hij overleed in het jaar 772. Imam Abu Hanifa was in zijn tijd de beste debater en debatteerde hij veel met atheïsten. De atheïsten wilden geen kans missen om hem te vermoorden. Op een dag zat Abu Hanifa in de moskee en werd hij aangevallen door de atheïsten met zwaarden. Zij stonden op het punt om hem te vermoorden. Abu Hanifa zei tegen hen "antwoord een vraag van mij, daarna kunnen jullie alles doen wat jullie willen". Hij mocht zijn vraag stellen. Hij vroeg "wat vind je van een man die zegt dat hij een schip vol lading in een stormachtige zee met veel wind en golven zag, maar het schip voer recht zonder een navigator". Acht je zoiets mogelijk? Vroeg Abu Hanifa. Zij zeiden "nee, dat is onmogelijk". Abu Hanifa zei "alle glorie aan Allah, als jullie niet kunnen accepteren dat een schip zonder een zeiler recht kan varen, hoe is het mogelijk dat deze wereld met al zijn details geen Schepper heeft? De atheïsten begonnen te huilen, berouwden en keerden zich tot de Islam. SubhanAllah, door zijn goede redenatiemethode zette Abu Hanifa de atheïsten direct aan het denken. Abu Hanifa gaf hen een nieuw leven, terwijl zij met het doel kwamen om Abu Hanifa te vermoorden.

Het belang van wijsheid en genade bij het overtuigen van mensen

Dit zijn slechts enkele voorbeelden van een goede manier van aanpak. Imam Jafar en Imam Abu Hanifa gebruikten simpele en relevante voorbeelden die het hart van de mensen raakte en hen aan het denken zat. Wij moeten beseffen dat wij mensen met genade en wijsheid moeten aanspreken, wij moeten op hun niveau van begrip met hen communiceren en veel geduld hebben. Er moeten logische en makkelijke argumenten gebruikt worden die zij begrijpen en kunnen relateren.
Deze verhalen uit het verleden kunnen in elke tijd gebruikt worden. Het laat ons zien hoe geduldig, wijs en vriendelijk moslims vroeger waren. Zelfs als zijn leven in gevaar was, probeerde Abu Hanifa zijn vijanden, de atheïsten, op een wijze manier laten zien dat Allah bestaat.
Dit moeten van deze verhalen leren en als eerst zelf van overtuigd zijn en daarna op een goede en barmhartige manier andere mensen proberen informeren en naar het rechte pad uitnodigen. Zoals Profeet Mohammad ﷺ  zegt: “Niemand van jullie gelooft (werkelijk) totdat hij voor zijn broeder wenst wat hij voor zichzelf wenst.”
Bron: http://seekershub.org/blog/2017/02/two-salaf-proved-existence-god/ 
Vond je dit artikel over het bestaan van God interessant? Raadpleeg eventueel ook de andere vragen en antwoorden.
 

crossmenu linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram