MENU
Vergrootglas Icoon
Menu
Vergrootglas Icoon

Tawheed

Tawheed

Er is geen God dan Allah

Het islamitische geloof is gebaseerd op de zekerheid dat er geen andere god of geen andere goden bestaan dan Allah. De moslim getuigt dit met de formule "La ilaha illallah" - Er is geen god dan Allah. Deze getuigenis was ook de oorspronkelijke cruciale boodschap van alle profeten. De profeet Mohammed (sal Allahu alayhi wa sallam) wendde zich met de tawhid, of met andere woorden het monotheïsme, vooral tegen het in Mekka verspreidde polytheïsme, in het Arabisch: shirk.

Essentie van het geloof

Het gehele islamitische geloof is gebaseerd op de tawhid - de getuigenis van de eenheid van Allah. Met de formule "La ilaha illallah" ontkent men alle andere goden en idolen en verheft men Allah tot de enige God. De afwijzing van alle afgoden en de keuze voor Allah wordt gedaan als een bewuste daad van de vrije wil. Om tot deze beslissing te komen, moet men eerst alle andere "alternatieven" uitgesloten hebben.
Het islamitische monotheïsme is gebaseerd op twee essentiële aspecten:

  1. Men schrijft geen ander wezen buiten Allah goddelijke vaardigheden toe. Dit betekent dat men Zijn uniciteit erkent. Deze eigenschap is alleen aan Allah voorbehouden en er is niets dat met Hem vergeleken kan worden.
  2. Men bidt alleen maar tot Allah, vertrouwt in Hem en handelt met Hem in gedachten.

Eén God, vele schepselen

Tawhid betekent dat alles uit één bron komt, namelijk Allah. Hoewel er slechts één God is, zijn Zijn schepselen zeer divers. Deze diversiteit is door God gewild. Hierin weerspiegelt zich de uniciteit van Allah.

crossmenu linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram