MENU
Vergrootglas Icoon
Menu
Vergrootglas Icoon

Wat wordt bedoeld met de overlevering ‘’Allah schiep Adam naar Zijn/zijn beeld?’’

Vraag: Wat wordt bedoeld met de overlevering ‘’Allah schiep Adam naar Zijn/zijn beeld?’’

Ik heb meerdere keren een hadith gehoord, maar ik ben niet zeker van de authenticiteit en de betekenis ervan. In de hadith staat dat Allah Ta’Ala de mens naar zijn eigen beeld heeft geschapen (of naar het beeld van zijn gezicht). Zou u dit alstublieft kunnen uitleggen?


Antwoord:

Wa alaikum assalam
Ik hoop dat het goed gaat en dat je in de beste staat van gezondheid verkeerd.
De hadith ‘’Allah schiep Adam naar Zijn/zijn beeld (‘alaa suratihi)’’ is overgeleverd door sayyiduna Abu Hurayrah, door zowel Bukhari als Muslim. Om deze overlevering te begrijpen, moet men zich eerst een fundamenteel aspect van het islamitische geloof doen herinneren, namelijk de transcendentie van Allah, de meest Verhevene en Zijn complete ongelijkheid met de schepselen. Dit is ook met zekerheid tot ons gekomen in de Quran: ‘’Niets is gelijkend aan Hem’’, (42:11) en ook in de belangrijkste theologische teksten uit onze traditie.
Om deze reden, keken de geleerden met de achtergrond van dit principe naar de Quranverzen en de profetische tradities die van buiten gelijkenis lijken te tonen tussen Allah en Zijn schepselen. Ten aanzien hiervan en andere soortgelijke overleveringen, hebben de geleerden twee benaderingen:

  1. Het overlaten van de betekenis tot Allah, de meest Verhevene.
  2. Het op een gepaste en methodologisch verantwoorde wijze interpreteren van delen tekst die van buiten problematisch lijken.

Onder de interpretaties die de geleerden gaven voor deze overlevering waren:

  1. Dat het woord ‘’beeld’’ hier verwijst naar ‘’attributen’’, zoals horen, zien, kennis, etc. Dus, Adam alayhissalaam werd geschapen met eigenschappen, waarmee Allah ook Zichzelf heeft beschreven, hoewel de eigenschappen van de eerstgenoemde, zoals duidelijk is, contingent en relatief zijn, terwijl de Eigenschappen van Allah Eeuwig en Absoluut zijn.
  2. Dat het woord ‘’beeld’’ wordt begrepen, gebaseerd op een andere variant van deze overlevering, die is overgeleverd door imam Muslim, waarbij de Profeet ﷺ heeft gezegd, ‘’Wanneer een van jullie zijn broeder aanvalt [of ‘’slaat’’ zoals genoemd is in een andere overlevering], vermijd dan zijn gezicht, want Allah heeft Adam geschapen naar zijn beeld.’’ Het desbetreffende deel ‘’zijn’’ wordt geïnterpreteerd als zijnde terugverwijzend naar ‘’broeder’’ en niet naar ‘’Allah’’.
  3. Wat wordt bedoeld met Adam alayhissalaam is geschapen naar ‘’zijn beeld’’, is dat het een directe creatie is die niet via een embryologisch stadia heeft plaatsgevonden. Bovendien toont het aan dat Adam alayhissalaam gekarakteriseerd werd met hetzelfde ‘’beeld’’ of vorm op aarde, zoals hij had in het Paradijs, zonder enige verandering tot aan zijn dood.

[Bajuri, Tuhfat al-Murid; Bayhaqi, Kitab al-Asma’ wa’l Sifat]
En Allah weet het best.
Wasalam
Ustadh Salman Younas
Gecontroleerd en goedgekeurd door Shaykh Faraz Rabbani.
Bron: http://seekershub.org/ans-blog/2009/08/16/what-does-the-narration-allah-created-adam-in-hishis-image-mean/
Raadpleeg eventueel ook de andere vragen en antwoorden.

crossmenu linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram