MENU
Vergrootglas Icoon
Menu
Vergrootglas Icoon

Bidden van de bevestigde Sunna’s met inhaalgebeden: ik voel me overweldigd

Vraag:

Ik heb me gerealiseerd dat de gebeden die ik had verricht ongeldig waren. Is het nodig voor mij om ze allemaal in te halen, inclusief de witr gebeden? Kan ik de sunnah gebeden achterwege laten om alle voorgaande gebeden in te halen?


Antwoord:

In de Naam van Allah, de Meest Barmhartige, de Meest Genadevolle
Wa alaikum assalaam wa rahmatullah.
Ik bid dat dit je in goede staat bereikt, en in de beste staat van gezondheid en spiritualiteit. Moge Allah jou al het goede en succes schenken, in dit leven en het volgende. De positie van alle vier wetscholen van soennitische jurisprudentie is dat het verplicht (fard) is om alle gemiste gebeden in te halen, ongeacht waarom ze gemist zijn. En het gebed is het eerste waarover gevraagd zal worden op de Dag des Oordeels, zoals de Profeet [sal Allahu alayhi wa sallam] ons heeft geïnformeerd.
Wat betreft Witr, dan is het noodzakelijk (wajib) vanwege de vele ahadith die het benadrukken. De Boodschapper van Allah[sal Allahu alayhi wa sallam] zei: “Witr is een plicht, en wie weigert om het te verrichten is niet van ons.” (Abu Dawud en Ahmad) Echter, omdat dit een minder benadrukte plicht is dan de verplichte gebeden, kan je eerst de verplichte gebeden inhalen en daarna de witr gebeden. Echter, beiden moeten niettemin ingehaald worden.

Een geschenk van Allah

Je moet de inhaalgebeden die je moet verrichten beschouwen als een geschenk van Allah, daar er geen uiterlijke handeling is die je kan doen die je dichterbij Allah brengt, effectiever en krachtiger dan de verplichte gebeden - zoals je inhaalgebeden. Bedank Allah voor en na elk van deze gebeden voor het openen van deze deur om met Hem te verbinden. Verricht deze gebeden met werkelijke verlangen naar Allah, want elk van deze gebeden is een stap die je naar Allah brengt. Allah vertelt ons in de authentieke hadith Qudsi: “Wie naar Mij toe komt lopen, Ik ren naar hem.” (Muslim, Tirmidhi en Ibn Majah)
Onthoud ook het advies van onze geliefde Profeet [sal Allahu alayhi wa sallam]: “Neem van religieuze handelingen dat wat je kan volhouden, want-bij Allah!- Allah raakt niet vermoeid totdat jij dat doet.” (Bukhari en Muslim) Van “het volhouden” van iemands handelingen is dat het niet overweldigend wordt voor hem. Dus, neem een consistente, duurzame/houdbare hoeveelheid van inhaalgebeden die niet moeilijk of uitputtend is, en die je betekenisvol kan verrichten, met een gevoel van keren naar Allah met werkelijke verlangen.

De bevestigde Sunna’s

Volgens de Hanafi school moet men zich alsnog houden aan de bevestigde sunna gebeden (sunna mu’akkadas), omdat ze sterk aanbevolen blijven in zoverre dat het missen van zelfs een enkele keer zonder excuus afkeurenswaardig is en hier een gewoonte van maken zondig is. [Ibn Abidin, Hashiya].
Iemands gemiste gebeden zijn een schuld verschuldigd aan Allah. Zodoende, de eerste stap is om berouw te tonen door voor te nemen om niet meer met opzet gebeden te missen, spijt te voelen, Allah’s vergeving te zoeken en voor te nemen om ze in te halen. Dit voornemen, om werkelijk te worden, heeft bewijs nodig. Zodoende moet men de gemiste gebeden zo snel als redelijk mogelijk inhalen. De manier om dit te doen is door een routine te ontwikkelen waarbij men een gegeven aantal gebeden (zoals 3, 4 of 5 dagen van gebeden, of meer) elke dag inhaalt, zonder uitzondering.
En men moet niet vergeten dat Allah de Meest Verhevene ons heeft verteld in een Hadith Qudsi,

“Mijn dienaar komt nabij Mij met niks anders meer geliefd bij Mij dan dat wat Ik hem heb verplicht.”

Wat betreft mensen die voor een hele lange periode niet gebeden hebben (zoals een oude tante), en gewoon hun sunna’s niet bidden en hun inhaalgebeden niet verrichten. Hen moet verteld worden om te proberen om een of twee inhaalgebeden (of net zoveel die ze voor een lange periode vol kunnen houden) te bidden bij elke huidige verplichte gebed, tezamen met bovengenoemde berouw. Op deze manier zullen ze op z’n minst hun schuld bij Allah op enig manier terugbetalen. Ook zij moeten onthouden dat Allah de Meest Verhevene on heeft verteld in een Hadith Qudsi.

“Mijn dienaar komt nabij Mij met niks anders meer geliefd bij Mij dan dat wat Ik hem heb verplicht.”

Zodoende, men moet onthouden dat er niks anders meer aangenaam is bij Allah dan dat ze de gemiste verplichte gebeden inhalen.
Moge Allah ons succes geven om de wegen te volgen die het meest aangenaam zijn voor Hem.
Wassalaam,
Shaykh Faraz Rabbani
Bron:
http://seekershub.org/ans-blog/2009/08/14/praying-the-confirmed-sunnas-with-make-ups-i-feel-overwhelmed/

crossmenu linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram