MENU
Vergrootglas Icoon
Menu
Vergrootglas Icoon

De Itikaf

Vraag: Kunt u alstublieft wat details geven over de regels van itikaf?

Antwoord: 

In de Naam van Allah, de Meest Barmhartige, de Meest Genadevolle. Moge Zijn overvloedige zegeningen en volmaakte vrede zijn op Zijn Geliefde Profeet, de beste van de schepping, en zijn familie, metgezellen en volgelingen. 

De Fiqh van Itikaf (spirituele retraite) 

Gebaseerd op Shurunbulali’s Imdad al-Fattah, en andere Hanafi-teksten. 

Itikaf betekent 'blijven' op een bepaalde plaats.

Technisch gezien betekent dit
• voor mannen: verblijven in de moskee met de intentie om daar te verblijven.
• voor vrouwen: verblijven op hun aangewezen gebedsruimte thuis of in de moskee (hoewel dit voor vrouwen meestal enigszins afkeurenswaardig is) met de intentie om daar te verblijven. 

Itikaf is een middel tot grote beloning, omdat degene die zo'n itikaf meemaakt, zichzelf volledig heeft overgegeven aan de aanbidding van Allah, toenadering zoekt tot Hem, zich verwijdert van wereldse afleidingen die iemand van de nabijheid van Allah afhouden, en zijn hele tijd doorbrengt met daadwerkelijke of effectieve aanbidding. De basis van de wetgeving ervan is om van het ene gebedstijdstip tot het volgende gebed in congregatie te wachten.

Juridisch oordeel

• Aanbeveling: Itikaf wordt over het algemeen aanbevolen op alle momenten, voor zowel mannen als vrouwen, zoals hierboven gedefinieerd. Het is vooral aanbevolen in Ramadan, en nog meer in de laatste tien nachten, vooral de oneven nachten.

Gemeenschappelijke sunna: Het is een sterk aanbevolen gemeenschappelijke sunna voor minstens enkele mensen in elke gemeenschap om itikaf te verrichten gedurende de hele laatste 10 dagen van Ramadan, aangezien dit uit de gemeenschappelijke leiding en praktijk van de Boodschapper van Allah ﷺ komt. Het is afgeraden voor de gemeenschap als geheel om dit niet te regelen en uit te voeren.

• Noodzakelijkheid: Dit is wanneer een gelofte doet om de itikaf te verrichten. Het minimum is een hele dag (en nacht), en men moet erbij vasten.

Twee belangrijke voorwaarden voor itikaf zijn:

1) dat men de intentie neemt (en men zou de intentie voor de algemene itikaf moeten nemen elke keer als men een moskee binnengaat); 
2) dat men niet in een staat van grote rituele onreinheid verkeert (dat wil zeggen, iets dat ghusl noodzakelijk maakt).

Dingen die zijn toegestaan tijdens itikaf 

Tijdens itikaf zijn alle normale activiteiten, zoals eten, drinken en praten, toegestaan, zolang deze binnen de grenzen van de Islamitische wet blijven. Het is belangrijk om te benadrukken dat itikaf een toegewijde periode van aanbidding is, waardoor het essentieel is om zich te onthouden van verboden activiteiten en gedragingen.

Wat te doen tijdens itikaf?

Men moet zich zo veel mogelijk bezighouden met het nuttige, zoals:
• Vrijwillig bidden
• Het reciteren van het Boek van Allah, met reflectie, contemplatie en passie
• Gedenken van Allah, in al zijn vormen
• Het verkrijgen van nuttige kennis en het luisteren naar inspirerende religieuze toespraken (daarom is het verstandig om itikaf te verrichten in een moskee met mensen van kennis en goed gezelschap om iemand te inspireren tot het goede).

Men moet vermijden om tijd te verspillen aan dingen zonder nut, laat staan het verbodene, hoewel er niets mis is met 'pauzes' waarin men ontspant met anderen, als middel om met energie en toewijding terug te keren naar zijn aanbidding.

Hoe eindigt iemands itikaf? 

Wanneer men de moskee of (voor vrouwen) de gebedsplaats verlaat, eindigt iemands itikaf. Tijdens een langere itikaf (zoals de gemeenschappelijke sunna), mag men de moskee verlaten voor: 
• Een noodzakelijke ghusl.
• Om de kleine wassing (wudhu) te verrichten (als dergelijke faciliteiten niet binnen de moskee gevonden worden). 
• Om naar het toilet te gaan.

Vertrekken om andere redenen zal het einde van de itikaf betekenen.

Itikaf voor vrouwen thuis 

Het is aanbevolen voor vrouwen om de itikaf te verrichten in een specifieke plaats in hun huis, bijvoorbeeld een stille kamer, wanneer ze tijd hebben en in staat zijn om dit te doen zonder hun familieverplichtingen en andere verantwoordelijkheden te verwaarlozen. Zelfs tijdens hun menstruatieperiode wordt in de Hanafi-school aanbevolen om op een aangewezen gebedsplaats (musalla) thuis te zitten, nadat men wudu heeft gemaakt, en dhikr te verrichten voor de tijd die nodig is om te bidden.

Het wordt aanbevolen voor vrouwen om een plaats in hun huis aan te wijzen als hun 'moskee'. Ze kunnen daar op elk moment itikaf doen, zelfs voor een kortere periode, en de grote beloningen behalen die in de overleveringen worden genoemd voor itikaf (zolang ze hun andere wereldse en religieuze verplichtingen vervullen, zoals dat ook het geval is voor mannen). [Radd al-Muhtar] 

De volledige gemeenschappelijke sunna itikaf is voor de hele tien dagen (in de moskee, voor mannen). Dit wordt niet verwacht van degenen die werken of huisvrouwen zijn. Als men dingen kan regelen en haar man ermee akkoord gaat, kan men itikaf doen gedurende de hele 10 dagen.

Echter, het fiqh-principe is dat, "Als iets niet volledig kan worden gedaan, moet het niet volledig worden gelaten." 

Daarom, wanneer vrouwen vrij zijn van dringende verantwoordelijkheden, moeten ze naar hun gebedsplaats gaan, met de intentie van itikaf, zelfs als dit maar voor een korte tijd is, en zichzelf zo veel mogelijk bezighouden met aanbidding.Als ze iets belangrijks moeten doen, zoals naar de keuken gaan of boodschappen doen of een zieke buur bezoeken, kunnen ze hun itikaf verlaten en terugkeren wanneer ze kunnen.

Een dergelijke itikaf is geldig (en aanbevolen) zelfs buiten Ramadan voor vrouwen. Sterker nog, het is het beste voor hen om elke keer dat ze hun gebedsplaats (musalla) binnengaan, de intentie van itikaf te hebben, zelfs voor hun dagelijkse gebeden. Het is niet geldig voor mannen om itikaf te doen buiten een moskee. 

De Profeet ﷺ zei: "Wie de nachten van Ramadan bidt uit geloof en in de hoop op beloning; zijn eerdere zonden zullen vergeven worden." [Bukhari & Muslim]

Moge Allah ons succes geven om de leiding van Zijn Geliefde ﷺ te volgen.

Wa alaikum assalam,

Faraz Rabbani

crossmenu linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram