MENU
Vergrootglas Icoon
Menu
Vergrootglas Icoon

Erfrecht: Zou ik andere hoeveelheden kunnen hanteren dan de hoeveelheden die genoemd zijn in de Quran?

Vraag:

Volgens de Shariah, dienen bezittingen te worden verdeeld tussen de kinderen, waarbij 1/3 wordt gegeven aan het meisje en 2/3 aan de jongen. Is het ook goed als iemand besluit elk de helft te geven, vooral als de kinderen nog niet getrouwd zijn?


Antwoord:

Assalamu ‘alaykum wa RahmatuLlah,
Ik hoop dat dit je in de beste staat van gezondheid bereikt.
Dit is een uitstekende vraag. Om de wettelijke regeling ervan volledig te begrijpen, moet men de aard en het belang van erfrecht als geheel begrijpen.

Erfrecht: linguïstiek

Het woord dat in het Arabisch wordt gebruikt voor deze tak in de jurisprudentie, is fara’id, enkelvoud: farida, welke afgeleid is van de stam die drie primaire betekenissen heeft:
(1) ‘’bepalen’’, (taqdir), aangezien de verdelingen die voor verschillende familieleden wordt aangewezen, bepaald zijn door Allah, de meest Verhevene en dus zijn vastgelegd;
(2) ‘’beslissend zijn’’ (qat’), aangezien de percentages in de Quran zelf genoemd zijn en het bewijs ervoor dus vaststaand en ondubbelzinnig is;
(3) ‘’uitleggen of verduidelijken’’ (bayan), aangezien het volledig helder is afgebakend en er ook geen interpretatie of toelichting meer nodig is uit de Profetische praktijk. Dit is bijvoorbeeld in tegenstelling tot het rituele gebed (salat), het bevel dat algemeen genoemd is in de Quran, maar waarbij de details wel worden toegelicht door de Profetische Sunnah. [Mawsili, Ikhtiyar]
Allah, de meest Verhevene, gebruikt Zelf deze term (farida) in de Quran om te verwijzen naar de regels van het erven (4:11), en Hij eindigt het vers met ‘’Waarlijk, Allah is Alwetend, Alwijs.’’ Deze twee Goddelijke eigenschappen zijn essentieel om in gedachte te houden, wanneer wordt nagedacht over de vaste percentages van erven, aangezien Zijn Besluit van deze percentages ongetwijfeld gebaseerd zijn op Zijn vooreeuwige kennis over de mens en de samenleving en het is ongetwijfeld een reflectie van Zijn transcendente wijsheid, die wij niet kunnen begrijpen. [Tafsir Jalalayn, Abu Suud, Nasafi]

De wettelijke regeling

Gebaseerd op hetgeen bovenstaand is genoemd, kan men begrijpen dat het Islamitisch recht de veranderingen in deze vastgestelde percentages niet toestaat. De enige uitzondering op deze regel zou zijn, als de overledene een bepaald bedrag als erfenis achterlaat voor een erfgenaam, wat alleen geldig zal zijn als de overige erfgenamen, die volwassen zijn, het goedkeuren na zijn/haar overlijden. Als sommige van hen het goedkeuren en anderen niet, dan zou het alleen geldig zijn met betrekking tot de erfgenamen die het goedgekeurd hebben, op basis van hun relatieve aandelen. Tenslotte zal niet worden gelet op de goedkeuring van een kind. [Maydani, al-Lubab fi Sharh al-Kitab]
En alleen Allah geeft succes.
Wassalam
Faraz A. Khan
Gecontroleerd en goedgekeurd door Faraz Rabbani
Bron:
http://seekershub.org/ans-blog/2010/07/24/inheritance-laws-can-i-stipulate-other-than-the-determined-amounts-mentioned-in-the-quran/

crossmenu linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram