MENU
Vergrootglas Icoon
Menu
Vergrootglas Icoon

Geslachtsgemeenschap gedurende de maand Ramadan

Beantwoord door Mufti Muhammad ibn Adam

Vraag:

Mogen een echtgenoot en echtgenote tijdens de maand Ramadan geslachtsgemeenschap hebben?


Antwoord:

Ja, het is prima en toegestaan dat een man en vrouw seksuele omgang hebben tijdens de gezegende maand Ramadan na zonsondergang (iftar) en voor de ware dageraad (al-Fajr al-Sadiq), oftewel wanneer zij niet aan het vasten zijn.
Allah de Allerhoogste zegt [wno]:

“Het is jullie toegestaan in de nacht[en] van de vasten[maand] gemeenschap met jullie vrouwen te hebben. Zij zijn [zo dichtbij] als een gewaad voor jullie en jullie zijn als een gewaad voor hen. Allah weet dat jullie jezelf hebben bedrogen, dus heeft Hij jullie genade geschonken en jullie vergeven. Dus heb nu omgang met hen en streef naar hetgeen Allah jullie heeft voorgeschreven. Eet en drink, totdat voor jullie bij de ochtendschemering de witte draad van de zwarte draad is te onderscheiden! Voltooi dan het vasten tot aan de nacht. Heb geen omgang met hen zolang jullie in de moskeeën verblijven. Dit zijn de grenzen van Allah, nader deze dus niet te dicht! Zo maakt Allah zijn tekenen duidelijk aan de mensen, wellicht worden zij zich bewust van hun verantwoordelijkheden.” (Surah al-Baqarah V:187)

In het bovenstaande vers vermeldt Allah de Allerhoogste duidelijk de toelaatbaarheid van seksuele omgang met jouw echtgenoot tijdens de nachten van Ramadan. In het begin van de Islam was het oordeel dat als men ging slapen of zijn Isha-gebed deed, dat hij niet meer mocht eten, drinken of seks mocht hebben met de echtgenoot tot zonsondergang van de volgende dag. Dit bleek een beetje moeilijk te zijn voor de moslims, daarom heeft Allah, de Almachtige en de Wijze, het bovengenoemde vers geopenbaard, dat het toegestaan is om te eten, drinken of seks te hebben in de nacht totdat de ware dageraad aanbreekt (waarbij het vasten begint). Sommige metgezellen onthielden zich van seksuele omgang gedurende de gehele maand van Ramadan, daarom werd het bovengenoemde vers onthuld. (Zie: Tafsir Ibn Kathir, 1/298)
Het moet echter opgemerkt worden dat in het laatste deel van het bovenstaande vers Allah de Allerhoogste geslachtsgemeenschap verbiedt als je I’tikaf doet. Dus is het onwettig voor degene die in de staat van I'tikaf is om geslachtsgemeenschap te hebben met de echtgenoot, hetzij in de moskee, hetzij buiten de moskee.
Wat uw tweede vraag betreft, het is volkomen toegestaan en wettig voor een wettelijk getrouwd echtpaar om geslachtsgemeenschap te hebben op de dag van Eid, omdat er op deze dag geen vasten is.
En Allah weet het best
Mohammed ibn Adam
Darul Iftaa
Leicester , UK
Bron:
http://seekershub.org/ans-blog/2009/08/13/intercourse-during-the-month-of-ramadan/

crossmenu linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram