MENU
Vergrootglas Icoon
Menu
Vergrootglas Icoon

Het designen van gebouwen die voor zondige doeleinden zouden kunnen worden gebruikt

Vraag: 

Ik werk nu als architect. Ik heb begrepen dat er bepaalde gebouwen zijn die ik niet mag ontwerpen (van wat ik heb begrepen) zoals casino's, kerken, plekken, plaatsen waar alcohol wordt geconsumeerd, clubs etc. Maar hoe zit het met het ontwerpen van gebouwen waar gezondigd zou kunnen worden door bijvoorbeeld interactie van verschillende geslachten in gemixte scholen, kantoren etc.?


Antwoord: 

Assalamu Alaikum wa rahmatullah,

Moge dit u in de beste gezondheid en staat bereiken.

Volgens de Hanafi wetschool kan ieder gebouw ontworpen worden, ongeacht waar het voor wordt gebruikt. Als het primaire gebruik bestaat uit zondige activiteiten (casino's, clubs etc.), dan wordt het ontwerpen ervan gezien als een bijdrage aan een zonde, wat afgekeurd wordt maar niet een zonde is.  Echter, vanwege de verschillende opvattingen hierover, is het beste om het ontwerpen van zulke gebouwen te vermijden. [Kasani, Bada'i al-Sana'i, Sarakhsi, Mabsut]

Als het gaat om gebouwen waarvan het primaire doel niet een zonde is, maar er wel incidentele aanwezigheid van zondes zou kunnen zijn, zoals ongepaste interactie van geslachten in gemixte scholen of kantoren, dan is het ontwerpen hiervan niet eens het indirect bijdragen aan een zonde. Het is dus prima om ze te ontwerpen, gezien de primaire activiteit legaal is. Zoals een principe luidt: "Als er bij de primaire overweging beoordelingsruimte is gegeven/toestemming is gegeven, is dit ook het geval bij secundaire (Leeway that is given in primary considerations is given in secondary considerations)" (yughtafar fil- tabi' ma la yughtafar fil-matbu')[Majalla]

En Allah weet het beste,

Wassalam,

Faraz

Gecontroleerd en goedgekeurd door Faraz Rabbani

Bron: http://seekershub.org/ans-blog/2013/03/12/designing-buildings-that-may-be-used-for-sinful-purposes/

crossmenu linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram