MENU
Vergrootglas Icoon
Menu
Vergrootglas Icoon

Het Gebed van Berouw: Salat al-Tawba

Vraag:

Een van mijn geliefde broeders zal in December gaan trouwen, helaas is hij naar een prostituee gegaan en heeft hij onwettige sexuele daden verricht. Hij heeft er erg veel spijt van, zelfs toen hij daar was wilde hij weg gaan. Zou u graag een soort gebed van berouw kunnen geven en een soort gebed om hem en ons allen te beschermen van onze verlangens en Shaytan.


Antwoord:

Allah de Meest Verhevene zegt: ‘’En wendt jullie berouwvol tot God, o gelovigen; misschien zal het jullie welgaan.“ (Koran 24:31 wno)
Walaikum assalam wa rahmatullah,
Het beste berouw is om je voor te nemen niet terug te keren naar dat soort zaken, en  je tot Allah te keren, terwijl je je spijt uit met oprechte woorden. Zie bijgevoegd antwoord(en).
Het is goed om het gebed van berouw te verrichten:
Abu Bakr (moge Allah tevreden met hem zijn) heeft van de Boodschapper van Allah (sal Allahu alayhi wa sallam) overgeleverd dat hij zei,

“Er is niemand die een zonde begaat, vervolgens de rituele wassing verricht, en daarna twee rakaat bid waarna ze Allah’s vergeving zoeken behalve dat Hij ze vergeeft.”

Hierna reciteerde hij (sal Allahu alayhi wa sallam) de woorden van Allah, de Meeste Verhevene:

‘’en die, wanneer zij iets gruwelijks doen of zichzelf onrecht aandoen, God gedenken en dan om vergeving voor hun zonden vragen — en wie behalve God vergeeft de zonden? — en niet volharden in wat zij willens en wetens deden.’’

[Koran 3:135 wno]
Dit is overgeleverd door Abu Dawud en Tirmidhi in hun respectievelijke Sunan, en de geleerden hebben dit een aangeraden gebed verklaard. [Ibn Qudama, al-Mughni 1.348, Ibn Abidin, Radd al-Muhtar 2.28, citaat van Shir’at al-Islam via Shaykh Isma’il al-Nabulsi]
En Allah alleen geeft success,
Beantwoord door Shaykh Faraz Rabbani
Bron:
http://seekershub.org/ans-blog/2011/01/18/prayer-of-repentance-salat-al-tawba/

crossmenu linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram