MENU
Vergrootglas Icoon
Menu
Vergrootglas Icoon

Het gebed van de laatkomer: Wanneer wordt een gebedseenheid (rak’at) als gemist beschouwd?

Vraag:

Op welk moment wordt een gebedseenheid (rak’at) van het gebed als gemist beschouwd als men het gezamenlijke gebed later intreedt? Als ze aan het buigen (ruku’) zijn op het moment dat je de opening takbir doet, heb je het gemist, of is het tijdens de prosternatie (sajda)? Zit er een verschil in tussen een luid en stil gebed?


Antwoord:

In de Naam van Allah, de Meest Barmhartige, de Meest Genadevolle.
De metgezel Abdullah Ibn Umar al-Khattab, Moge Allah tevreden zijn met vader en zoon, zei: “Als je de imam haalt tijdens de buiging en met hem buigt vóórdat hij zijn hoofd opheft, dan heb je de gebedseenheid (rak’a) gehaald. Als hij zijn hoofd opheft terwijl jij aan het buigen bent, dan heb je de gebedseenheid (rak’a) gemist. [al-Bayhaqi]

Uitleg van de hadith

Op basis van bovengenoemde overlevering hebben geleerden geconcludeerd dat als men het gezamenlijke gebed later binnentreedt en de Imam haalt terwijl hij staat voor het reciteren (qiyam) of hij is in de buiging (ruku’), dan heeft hij die gebedseenheid gehaald. Het halen van de gebedseenheid betekent dat het niet nodig is dat hij diezelfde gebedseenheid (rak’a) hoeft in te halen nadat de Imam de laatste salaam heeft gegeven. [Shurunbulali, Maraqi al-Falah]
Als de Imam teruggekeerd is naar de staande positie voordat de volger een kans heeft gehad om samen met de Imam te buigen, dan heeft de volger die gebedseenheid niet gehaald. Zodoende moet hij diezelfde gebedseenheid inhalen nadat de Imam de laatste salaam heeft gegeven. [Ibid]

Methode van aansluiten bij het gezamenlijke gebed als laatkomer

  1.   Men verricht de openingstakbir terwijl hij staat.
  2.  Vervolgens, men sluit bij de imam aan in welke positie de Imam zich dan ook bevindt, ook al betekent het dat hij de Imam in prosternatie of in de laatste zitting moet volgen.
  3.  Als men aan heeft gesloten tijdens de buiging (ruku’) van de eerste eenheid van het gebed (rak’a), dan heeft hij die eenheid gehaald. Hij hoeft niks in te halen wanneer de Imam de laatste salaam heeft gegeven.
  4. Als men aansluit tijdens de buiging van de tweede eenheid van het gebed, dan heeft hij die tweede gebedseenheid gehaald. Echter, hij moet de eerste gebedseenheid inhalen wanneer de Imam de laatste salaam heeft gegeven, enzovoorts.

Een kanttekening is dat het geen voorwaarde is dat de volger twee takbirs maakt (dus: een voor het openen van het gebed en de andere voor de buiging positie). Het is toegestaan om één takbir te zeggen en als intentie opening takbir [takbiratul ihram] en buiging [Ruku’u] takbir tegelijkertijd aan te nemen.
Er is geen verschil in regelgeving bij een luid of stil gebed.
Moge Allah je belonen
Antwoord van Ustadha Umm Ihsan
Gecontroleerd en goedgekeurd door Faraz Rabbani
Bron:
http://seekershub.org/ans-blog/2010/07/30/a-latecomers-prayer-when-is-one-considered-to-have-missed-a-cycle-rakat/

crossmenu linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram