MENU
Vergrootglas Icoon
Menu
Vergrootglas Icoon

Horen we het Sunna and Witr gebed te bidden wanneer we aan het reizen zijn?

Vraag:

Heb ik het goed als ik zeg dat in de qasr salah ik alleen twee fard hoef te bidden (en niet de twee sunnah gebeden) en voor magrib salah ik alleen drie fard hoef te bidden (en niet de twee sunnah en twee nawafil gebeden)? En dat ik voor de isha salaat de drie witr gebeden moet bidden?


Antwoord:

Witr salāh is wājib. Hierdoor moet dit gebeden worden tijdens het reizen. Als dit gemist wordt dan moet qadā’ worden verricht. Sunna Salāh hoort niet zomaar gemist te worden tijdens het reizen. Mits, de musāfir haast heeft, behalve de Sunna van Fajr, is het toegestaan de andere Sunna salāhs te missen. Maar, als hij geen haast heeft of denkt dat zijn metgezellen hem zouden achterlaten (bijvoorbeeld wanneer hij comfortabel ergens verblijft voor een paar dagen) zou hij alle Sunnah Salāhs moeten verrichten.
Het is niet toegestaan om het aantal raka‛āt of Sunnah salāh te verminderen. Het moet niet worden gedacht dat Sunna of Nafl salah niet verrichten kunnen worden tijdens het reizen; dit is namelijk niet waar.
Bron:
http://seekershub.org/ans-blog/2011/03/08/are-we-supposed-to-pray-sunna-and-witr-prayers-when-traveling/

crossmenu linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram