MENU
Vergrootglas Icoon
Menu
Vergrootglas Icoon

Inkomen van een onderneming gestart met haram geld

Beantwoord door Shaykh Faraz A. Khan

Vraag:

Assalamu alaykum
Als ik een halal-bedrijf start met haram-geld (niet halal gemengd met haram maar 100% haram-geld) en dit geld is een combinatie van gestolen geld, geld van rente en geld dat via andere ongeoorloofde middelen is verkregen, zal het geld dat ik krijg van dat bedrijf halal of haram zijn?


Antwoord:

Assalamu alaikum wa rahmatullah,
Ik bid dat dit je in de beste gezondheid en toestanden vindt.
Het is niet toegestaan om voordeel te halen uit onwettig verkregen geld. Als iemand dit echter heeft gedaan en er bijvoorbeeld een (halal) onderneming mee is begonnen, zijn de inkomsten van de onderneming wettig en toegestaan, ook al is het geld dat is gebruikt om de onderneming te starten onrechtmatig verkregen.
Het onwettige geld moet echter worden teruggegeven aan de rechtmatige eigenaars, of indien dit niet mogelijk is, moet het equivalente bedrag worden weggegeven in liefdadigheid zonder intentie of verwachting van beloning.
Men moet zich ook om vergiffenis vragen voor de zonde van het nemen van onwettige rijkdom, en de middelen nemen om af te zien van dergelijke activiteiten.
En Allah Ta'Ala weet het het beste.
Wassalam
Faraz
Gecontroleerd en goedgekeurd door Faraz Rabbani
Bron:
http://seekershub.org/ans-blog/2012/12/25/income-from-a-business-started-with-haram-wealth/

crossmenu linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram