MENU
Vergrootglas Icoon
Menu
Vergrootglas Icoon

Is een piercing in het lichaam toegestaan voor mannen?

Beantwoord door Shaykh Faraz A. Khan

Vraag:

Waarom is een piercing in het lichaam niet acceptabel voor de man ... vooral wanneer ze een piercing in het oor laten zetten. Zou u me referenties kunnen geven uit de Quran en Hadith? Ik dien het aan een broeder uit te leggen.


Antwoord:

Assalamu alaikum wa rahmatullah,
Ik hoop dat dit je in de beste staat van gezondheid bereikt.

Verminking

Een piercing in het lichaam wordt beschouwd als een vorm van verminking (muthla), wat verboden is in de Islam. Ons lichaam is een vertrouwen (amana) dat ons door Allah is geschonken en we zijn opgedragen dit vertrouwen te behouden en ons lichaam goed te onderhouden.
Er zijn veel overleveringen over dit verbod, zoals:

- De Profeet [sal Allahu alayhi wa sallam] verbood diefstal en verminking (muthla). [Sahih Bukhari]
- Verschillende metgezellen (moge Allah tevreden met hen zijn) vertellen: "De Boodschapper van Allah [sal Allahu alayhi wa sallam] moedigde ons aan om liefdadigheid te geven (sadaqa) en verbood ons verminking (muthla)." [Abu Dawud, Nasa 'i]
De uitzondering op deze uitspraak is met betrekking tot vrouwen, die specifiek hun oren of neuzen mogen piercen, omdat dat wordt beschouwd als een soort versiering die wordt erkend door de Heilige Wet. Het piercen van andere delen van het lichaam door vrouwen om of het piercen van een deel van het lichaam door mannen, wordt niet erkend als versiering en blijft daarom een onwettige verminking. [Ibn Abidin, Radd al-Muhtar]

Imitatie

Tot slot brengt het piercen van het oor door de man de imitatie van de vrouw met zich mee en in veel ahadith vervloekt onze Profeet [sal Allahu alayhi wa sallam] mannen die vrouwen imiteren en vrouwen die mannen imiteren. [Sahih Bukhari, Abu Dawud]
En Allah weet het best.
wassalam
Faraz

Bron:
http://seekershub.org/ans-blog/2012/01/15/is-body-piercing-allowed-for-men/

crossmenu linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram