MENU
Vergrootglas Icoon
Menu
Vergrootglas Icoon

Is het begrafenisgebed op degene die afwezig is (Janazat ul-Ghaib) Geldig?

Vraag:

Ik heb een snelle vraag. Wat is het bewijs dat er geen janazatul ghaib is? Was het uitoefenen opgeheven?


Antwoord:

Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh, Ik bid dat u goed bent, insha'Allah. Volgens de Hanafi-school is het begrafenisgebed van degene die afwezig is (gha'ib) niet geldig. [al-Bahr al-Ra'iq, Ibn Nujaym; al-Fatawa al-Hindiyya; Fath al-Qadir, Ibn al-Humam; al-Hadiyya al-`Ala'iyya, `Ala al-Din` Abidin]
De profeets (sal Allahu alayhi wa sallam) gebed voor Najashi.
Imam al-Kamal Ibn al-Humam (Moge Allah tevreden met hem zijn) zegt in zijn prachtige commentaar op de Hidaya van al-Marghinani, Fath al-Qadir, dat zijn (sal Allahu alayhi wa sallam) gebed over Najashi was omdat de ‘’begraafkist’’ van Najashi werd herrezen tot het in de aanwezigheid van de profeet (sal Allahu alayhi wa sallam) was en degenen achter hem waren achter een Imam aan het bidden, die de overledene kon zien (terwijl hij in zijn aanwezigheid was) en de volgelingen hem niet konden zien. Dit wordt veruidelijkt door de Hadith van `Imran bin al-Husain in de Sahih van Ibn Hibban.
Bovendien merkt hij op dat andere, soortgelijke incidenten zich voordeden waarin de profeet (sal Allahu alayhi wa sallam) eigenlijk voor de persoon bidden, terwijl hij in zijn aanwezigheid werd gebracht, dus niet afwezig was (gha'ib).
Imam Ibn `Abidin in zijn al-Radd al-Muhtar merkt op over de woorden van Imam Haskafi dat de profeet (sal Allahu alayhi wa sallam) gebed op Najashi taalkundige of specifieke was:
[1] Taalkundig: verwijzen naar slechts een Dua [smeekbede] van ver af;
[2] Specifiek: Zoals gezegd door Imam al-Kamal Ibn al-Humam (hierboven).

Respect voor verschillen van mening

Niettemin is het begrafenisgebed van de afwezige (gha'ib) toegestaan in de Hanbali school en aanbevolen in de Shafi'i school. Verschillen van mening zijn een genade en we behandelen zich als zodanig en vermijden enige vorm van verdeeldheid, onenigheid en argument. De weg van de rechtvaardigen heeft diep respect voor meningsverschillen en met hen met wijsheid en discretie omgaan.
En Allah weet het best.
wassalaam,
Sidi Tabraze Azam
Gecontroleerd & goedgekeurd door Faraz Rabbani
Bron:
http://seekershub.org/ans-blog/2011/06/13/is-the-funeral-prayer-on-one-who-is-absent-janazat-ul-ghaib-valid/

crossmenu linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram