MENU
Vergrootglas Icoon
Menu
Vergrootglas Icoon

Is het toegestaan om insecten en schadelijke dieren te doden door ze in een val te lokken?

Antwoord:

In de naam van Allah, de meest Barmhartige, de meest Genadevolle.
Het is toegestaan om dieren en insecten te doden die schadelijk zijn voor een persoon of eigendommen. Tegelijkertijd dient men zich maximaal in te spannen om de pijn en het lijden ervan te minimaliseren. In de beroemde Hanafi referentiewerk Fatawa al-Hindiyya is er een hele hoofdstuk besteedt aan het doden van dieren; wat mag en wat niet mag.
Het is dus toegestaan om dieren/insecten te doden d.m.v. een val. Echter, is het niet toegestaan om een val te gebruiken die een langzaam en onnodig pijnlijke dood veroorzaakt. Ook het verbranden van dieren is niet toegestaan.
Abu Hurayra levert over:

‘’De Boodschapper van Allah [sal Allahu alayhi wa sallam] verbood dieren te laten lijden.’’ [Bukhari]

De Profeet [sal Allahu alayhi wa sallam] zei ook:
‘Schaadt de creatie van Allah niet.’’ [Abu Dawud, van al-Ma’rur ibn Suwayd.  Imam Jamal al-Din al-Zayla’i verklaarde in Nasb al-Raya dat dit een streng geverifieerde (sahih) Hadith is.
Dit is ook de reden waarom Ibn Hajal al-Haytami (moge Allah hem begenadigen) dit benoemt in zijn werk over de grote zonden (al-Zawajir). De geleerden hebben nadrukkelijk verklaard dat het onnodig letsel veroorzaken, zoals onnodig (pijnlijk) slaan zonder geldig excuus, een grote zonde is. [Ibn Hajar al-Haytami, al-Zawajir ‘an Iqtiraf al-Kaba’ir, 2.140]
En alleen Allah weet het beste.
Beantwoord door Shaykh Faraz Rabbani
Bron:
http://seekershub.org/ans-blog/2009/08/22/is-it-permissible-to-kill-insects-and-harmful-animals/

crossmenu linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram