MENU
Vergrootglas Icoon
Menu
Vergrootglas Icoon

Kan een gezonde persoon het bidden en vasten nalaten en in plaats daarvan een boete betalen?

 

Vraag: 

Ik volg de Hanafi Madhab. Ik heb begrepen dat een boetedoening mogelijk is voor de dagen die niet gevast zijn en voor de gebeden die iemand gemist heeft.

1. Kan een gezonde persoon het vasten en bidden nalaten door in plaats van die handelingen een boete(doening) te voldoen?

2. Kan de zonde van een persoon voor het missen van gebeden en het niet vasten vergeven worden als zijn familieleden na zijn overlijden de boete namens hem voldoen?


Antwoord: 

Assalamu alaikum wa rahmatullah,

Moge dit u in de beste gezondheid en staat bereiken.

1. Voor een gezonde persoon is boetedoening niet een 'optie' of een 'alternatief' voor bidden en vasten. Het bewust missen van een verplicht gebed of een dag waarop je verplicht moet vasten is een van de grootste zonden (Kaba'ir) binnen de islam, moge Allah ons van dit en alle andere zonden beschermen [Dhahabi, Kitab al-Kaba'ir].

Boetedoening is wat achtergelaten wordt als een legaat in de wilsbeschikking van iemand die gebeden of vasten vanwege een legaal valide reden heeft gemist, zoals bijvoorbeeld ziekte (wat ervoor zorgt dat iemand niet kan vasten of bidden, zelfs niet door het bewegen van je hoofd) of reizen (bij vasten), ervan uitgaand dat de situatie van iemand op een gegeven moment is veranderd waardoor ze daarna wel konden bidden/vasten, echter hadden ze hun verplichtingen nog niet ingehaald en zijn ze te overleden gekomen met wat ze verschuldigd zijn aan Allah de Meest Verhevene.

Dat gezegd te hebben, als iemand een zondige leven leidt waarbij ze bewust verplichte  gebeden/vasten missen, dan zal dat gekwalificeerd worden als een schuld die men verschuldigd is aan Allah. De verplichting van zo'n persoon is om fysiek zijn plichten in te halen (ervan uitgaand dat iemand gezond etc.) zelfs als ze achteraf spijt betonen en hierna regelmatig hun verplichte gebeden en vasten verrichten. Echter, als ze doorgaan met zondigen door het verplichte niet in te halen, en op sterven liggen, dan verandert de verplichting in een financiële vergoeding (de boetedoening) die als een legaat moet worden opgenomen in de uiterste wilsbeschikking van iemand. Het is dus niet een optie die iemand heeft vanaf het begin, maar pas het laatste redmiddel van iemand om zijn/haar schuld aan Allah te voldoen.

2. Gezien het bovenstaande: als zo'n persoon niet het bovengenoemde legaat heeft gemaakt (wat verplicht is voor je dood), dan kunnen de nabestaanden (of een derde) vrijwillig betalen voor diegene. Hier komen nog meer details bij kijken, dus is het verstandig dit met een geleerde te bespreken.

De hoop is dat Allah, vanwege Zijn barmhartigheid en genade, dit accepteert ten name van de overledene en hen vergeeft. Echter, we kunnen hier niet zeker van zijn omdat de persoon heeft nagelaten om zelf zijn/haar verplichtingen te voldoen. Hadden ze het wel gedaan (alhoewel we dan alsnog niet met zekerheid kunnen zeggen dat Allah het heeft geaccepteerd), dan zou de kans veel groter zijn dat Allah het heeft geaccepteerd aangezien de persoon dan alles heeft gedaan wat mogelijk is.

[Tahtawi Shurunbulali, Hashiyat al-Tahtawi ala Maraqi l-Falah

En Allah weet het beste.

Wassalaam,

Faraz

Gecontroleerd en goedgekeurd door Faraz Rabbani

Bron: http://seekershub.org/ans-blog/2013/03/09/can-a-healthy-person-skip-prayer-and-fasting-and-pay-expiation/

Raadpleeg eventueel ook de andere vragen en antwoorden.

crossmenu linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram