MENU
Vergrootglas Icoon
Menu
Vergrootglas Icoon

Mag ik aan bedelaars geven? Wat als ze 'professionele bedelaars' kunnen zijn?

Antwoord:

Bedelaars hebben een recht op ons. Allah, de allerhoogste, zegt in de Koran over de rechtvaardige gelovigen:

"En degenen in wie de rijkdom een erkend recht is voor de bedelaar en degene die zijn behoorlijke deel wordt geweigerd." [Sûrah al-Ma`ârij: 24-25]

En Allah herinnert ons:

"Wat de weeskinderen betreft, verdruk hen niet. De bedelaar, wijs hem niet af." (93: 9-10)

en de Almachtige zegt:

"Heb je hem gezien die de deen ontkent? Hij is degene die de weeskinderen hardnekkig afwijst en dringt niet aan op de voeding van de armen. "(107: 1-3)

Abu'd-Darda 'zei dat hij de boodschapper van Allah (vrede en zegeningen over hem)hoorde zeggen:' Help mij bij het zoeken naar de zwakken. Ze worden ondersteund. U wordt voorzien vanwege de zwakke onder u. "[Abu Dawud]
In het algemeen is de soenna aan degenen die vragen, geven, als men kan, al is het maar een beetje. Het is echter ook van de soenna om degenen die het meest behoeftig zijn, gul te geven.
Zo is een evenwichtige aanpak om een kleine hoeveelheid bedelaars op straat te geven en het grootste deel van de aalmoes (direct of door organisaties) aan degenen die het meest behoeftig of meest verdienstelijk zijn, te geven.
En Allah alleen geeft succes.
Faraz Rabbani
Bron:
http://seekershub.org/ans-blog/2009/06/23/can-i-give-to-street-beggars-what-if-they-might-be-professional-beggars/
 

crossmenu linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram