MENU
Vergrootglas Icoon
Menu
Vergrootglas Icoon

Naakt de rituele wassing (woedoe) nemen?

Vraag:

Mogen we woedoe nemen wanneer we naakt zijn? Bijvoorbeeld, wanneer ik aan het douchen ben, kan ik de intentie nemen daarvoor?


Antwoord:

In de naam van Allah, de barmhartige, de genadevolle
Walaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh,
Ik hoop dat dit u in de beste gezondheid vindt.
De Sunnah is om tijdens het nemen van de woedoe bedekt te zijn en alleen de benodigde delen te ontbloten gedurende de periode dat het nodig is en om dus zo snel mogelijk weer gedekt te zijn.  [Tahtawi/Shurunbulali, Hashiyat Maraqi al-Falah; Ibn `Abidin, Radd al-Muhtar]
De profeet  sal Allahu alayhi wa sallam drukt dit het beste uit door te zeggen "Allah is meer verdienstelijk van jullie schaamte dan mensen zijn.’’
Toen hij sal Allahu alayhi wa sallam gevraagd werd over het ontbloten bij het alleen zijn. [Tirmidhi, Abu Dawud, Nasa’i, and Ibn Majah]
Dit is ook waar bij het nemen van woedoe dat sunna is voor het nemen van ghusl. Het meest correcte wijze om deze wudu te nemen is bedekt te zijn voor het ontbloten voor de douche of bad.
Allah alleen geeft success.
Shaykh Faraz Rabbani
Bron:
http://seekershub.org/ans-blog/2009/07/15/performing-ablution-wudu-while-naked

crossmenu linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram