MENU
Vergrootglas Icoon
Menu
Vergrootglas Icoon

Is het verplicht om een dag die ik heb gevast buiten de Ramadan in te halen als ik het heb verbroken?

Vraag:

Mijn vraag gaat over het vasten buiten de Ramadan . Is het verplicht om een dag die ik heb gevast buiten de Ramadan in te halen als ik het heb verbroken?


Antwoord:

Ik bid voor jou dat jij je in jouw beste gezondheid en beste staat van het geloof bevindt, insha’Allah.
Er is consensus tussen de geleerden dat het verplicht is om een verbroken vastendag die verplicht (fard) is in te halen.
Als een sunnah of vrijwillige vastendag wordt verbroken, is het noodzakelijk (wajib) om het in te halen. Dit is vanwege het volgende principe: het is verplicht om een aanbidding die vrijwillig is begonnen af te maken (al-shuru’ mulzim). [‘Ala al-Din ‘Abidin, al-Hadiyya al-‘Ala’iyya: Haskafi, al-Durr al-Muktar].
En alleen Allah geeft success.
Wassalam,
Tabraze Azam
Gecontroleerd en goedgekeurd door Faraz Rabbani
Vertaling van: http://seekershub.org/ans-blog/2012/04/24/is-it-necessary-to-make-up-an-invalidated-non-ramadan-fast/
Raadpleeg eventueel ook de andere vragen en antwoorden.

crossmenu linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram