MENU
Vergrootglas Icoon
Menu
Vergrootglas Icoon

Wat zijn de verschillen in de wachtperiode (‘Iddah) van een Vrouw wegens onherroeppelijke scheiding (Talaq Ba’in) en wegens het overlijden van haar echtgenoot?

Vraag:

Wat zijn de verschillen in de wachtperiode (‘Iddah) van een Vrouw wegens onherroeppelijke scheiding (Talaq Ba’in) en wegens het overlijden van haar echtgenoot?


Antwoord:

Assalamu alaikum wa rahmatullah, Moge dit bericht u in goede orde ontvangen.
Volgens de Hanafi school:
- Als een vrouw zich bevindt in haar wachtperiode wegens onherroepelijke scheiding, dient zij zich te distantiëren van parfum, versiering, kohl, olie, henna e.d. Ook mag ze het huis gedurende de dag en nacht niet verlaten.
- Als een vrouw zich bevindt in haar wachtperiode omdat ze weduwe is geworden, dient zij ook zich te distantiëren van parfum, versiering e.d. Echter mag ze gedurende de dag en gedeelte van de nacht het huis verlaten, maar dient ze het meeste van de nacht thuis te spenderen. [Mawsili, Ikhtiyar]
Als vrijstelling (zoals als de vrouw dient te werken, etc.) mag een vrouw in haar wachtperiode haar huis gedurende de dag verlaten, volgens de Maliki wetschool. Deze regelgeving geldt op beiden, de gescheiden vrouw als de weduwe.
De limieten zijn specifiek gezien van iets voor Fadjr (ochtendgebed) tot voor Isha (nachtgebed). Toch vermelden sommige Malikis, dat wat passelijk is, is dat ze in de ochtend (het huis) mag verlaten wanneer mensen over het algemeen uit (huis) gaan, volgens de gewoonte (‘Adah) van die tijd en plaats. Dit is omdat de belangrijkste zorg is dat ze veilig is van corrupte mensen (Fussaq) die haar schade kunnen toebrengen (gedurende de nacht of heel vroeg in de ochtend).
Volgens deze positie, is het verlaten van het huis niet per se gelimiteerd aan “behoeften”. Naast werk, mag ze ook gedurende de dag uitgaan voor andere redenen, zoals het bijwonen van een bruiloft, religieuze lezingen, etc. [Dusuqi/Dardir, Hashiyat Dusuqi ‘ala Sharh Kabir; Hattab, Mawahib Jalil Sharh Khalil]
En Allah weet het Best.
Wassalam
Shaykh Faraz A. Khan
Gecheckt en goedgekeurd door Faraz Rabbani
Bron:
http://seekershub.org/ans-blog/2011/11/15/what-are-the-differences-in-the-waiting-period-of-a-woman-due-to-irrevocable-divorce-and-due-to-the-death-of-her-husband/

crossmenu linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram