MENU
Vergrootglas Icoon
Menu
Vergrootglas Icoon

Zijn er (enige) hadith's die het eten van garnalen verbiedt?

Vraag:

Ik heb onlangs geluisterd naar een audioclip getiteld "The Use of Weak Hadiths for Rulings" van Shaykh Faraz Rabbani, en daarin noemt hij dat als een zwakke hadith een handeling verbiedt, is het raadzaam om te volgen, maar niet verplicht. Ik heb gehoord dat sommige mensen zeggen dat het eten van garnalen haraam is; hoewel het in de Hanafi madhab toegestaan is. Zijn er hadiths, zelfs onder zwakke hadiths, die verbieden of een afkeer tonen voor het eten van garnalen?


Antwoord:

Ik bid dat dit u vindt in de beste gezondheid en geestelijkheid.
In de Hanafi-school is alleen datgene wat de Arabieren "vis" beschouwden van de zee toegestaan. [Ibn Abidin, Rad al-Muhtar; Ibn al-Humam / Marghinani, Fath al-Qadir `ala al-Hidaya] De Arabieren beschouwden garnalen als" vis "(samak) en zijn daarom toegestaan, volgens de sterkere mening in de Hanafi-school.
Het verbod op anders dan vis uit de zee is gebaseerd op het algemene verbod op al-khaba'ith die in de Qur'an verboden zijn (in Surat al-Ma'ida en elders) en die zou worden begrepen in het licht van wat de Arabieren op het moment van openbaring als Khabith beschouwden. [Ibid.]
wassalam,
Faraz Rabbani
Bron:
http://seekershub.org/ans-blog/2011/03/04/are-there-any-hadiths-that-prohibit-eating-shrimp/

crossmenu linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram