MENU
Vergrootglas Icoon
Menu
Vergrootglas Icoon

Zouden we moeten vasten tijdens Hajj of ons focussen op andere daden van aanbidding?

Vraag: Moeten de mensen op de Hajj-pelgrimstocht de negen dagen van Dhul-Hijjah vasten? Moeten ze meer vasten of moeten ze zich liever richten op acties zoals vaker tawaf etc.? Hoeveel moeten we vasten gezien de fysieke afvoer van de ervaring en ritten?


Antwoord: Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh,
Ik bid dat dit je vindt in de beste gezondheid, insha'Allah. Het is een aanbevolen soennah om de eerste negen dagen van Dhu'l Hijja te vasten. al-Fatawa al-Hindiyya].
Wat het vasten tijdens de Hajj betreft, het zou aan te raden zijn om deze dagen te vasten zolang het je niet verzwakt van het vervullen van je taken op de Hajj. Dit geldt in het bijzonder voor dag 8 en de dag van `Arafa, dag 9.
En Allah alleen geeft succes.
Wassalam,
Tabraze Azam
Gecontroleerd en goedgekeurd door Faraz Rabbani


Vertaling van: http://seekershub.org/ans-blog/2013/09/21/should-we-fast-during-hajj-or-focus-on-other-acts-of-worship/
Raadpleeg eventueel ook de andere vragen en antwoorden.

crossmenu linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram