MENU
Vergrootglas Icoon
Menu
Vergrootglas Icoon

Waar moet iemand naar kijken tijdens het gebed in de Maliki-school?

Vraag: Waarin situeert de maliki zijn ogen bij het zitten en staan tijdens het bidden?


Antwoord: Volgens Imam Malik is iemands gezicht naar de Qibla gericht zoals Allah zegt: "richt je gezicht dus in de richting van de Masdjied al-Haram" (Koran 2: 144). Dus, tijdens het zitten en staan, zou men richting de Qibla moeten kijken (dus rechtop met je gezicht en rechtdoor kijken i.p.v. naar beneden kijken). Tijdens de Ruku kijkt men recht naar beneden.
Hoewel er een correcte hadith is die zegt dat men naar de plaats van soejoed moet kijken, is de redenering van Imam Malik dat het een voorwaarde is voor bewijsvoering tegenover een ayah om deze af te schaffen er tegenover een bewijs moet zijn wat even sterk is als een ayah (dus een vers in de Koran). Je kunt dus een sterke hadith (sahih) hebben, maar als het een enkele keten is (ahaad), dan kan het niet een vers van de Koran afschaffen dat zich op het niveau van mutwattir bevindt en dus sterker is dan ahaad.
Beantwoord door Shaykh Rami Nsour.


Vertaling van: https://seekersguidance.org/answers/maliki-fiqh/where-should-one-look-during-prayer-in-the-maliki-school/
Raadpleeg eventueel ook de andere vragen en antwoorden.

crossmenu linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram