MENU
Vergrootglas Icoon
Menu
Vergrootglas Icoon

Tafseer

Tafseer

De Koran is de laatste boodschap van Allah aan de mensheid. Hij werd in de 7de eeuw aan de profeet Mohammed (sal Allahu alayhi wa sallam) geopenbaard en tot in onze tijd authentiek overgeleverd. Het verhaal van de Koran is net zo lang als de inspanningen van moslims om hem te interpreteren.

De sleutel tot de islam

De term "tafseer" betekent letterlijk "toelichting" of "uitleg". In deze context betekent het de interpretatie van de Koran. Reeds tijdens het leven van de profeet (sal Allahu alayhi wa sallam) hadden de moslims vragen over een passende interpretatie van de Koran. Na het heengaan van de Profeet (sal Allahu alayhi wa sallam) was deze vraag dringender. Immers, de afleiding van beginselen en regels uit de Koran veronderstelt een juist begrip van de verzen. Derhalve was het noodzakelijk om een methodologie te ontwikkelen waarmee de Koran op een juiste manier geïnterpreteerd kon worden. Kortom: om de Islam te begrijpen, moet men de Koran begrijpen.

Vele benaderingen

De wetenschap van de tafseer, die zich in de loop van de tijd ontwikkelde, benaderde de Koran vanuit verschillende perspectieven. Deze diversiteit komt ook tot uiting in de vele werken van tafseergeleerden. Traditioneel werd de tafseerliteratuur in twee groepen verdeeld.
- De eerste groep is sterk gericht op de uitspraken van de Profeet (sal Allahu alayhi wa sallam), maar ook op die van zijn metgezellen en opvolgers. Dit soort exegese wordt "Tafsir bi Riwaya" genoemd.
- Een tweede groep legt de nadruk op het begrijpen van de Koran met de eigen rede en het dienovereenkomstig interpreteren ervan. Dit wordt "Tafsir bi Ra'y" genoemd.
Na verloop van tijd werden er verschillende perspectieven ontwikkeld op de Koran. Zo waren er bv. ook geleerden die, bij het schrijven van een tafseerwerk, voornamelijk het taalkundig component van de Koran voor ogen hielden.
Veel van deze klassieke, in het Arabisch geschreven werken, zijn nu beschikbaar in gedrukte vorm en zijn algemeen beschikbaar. Sommige zijn al vertaald naar andere talen, bv. naar het Engels of Turks. Naast deze klassieke werken groeit intussen ook de omvang van de hedendaagse tafseerliteratuur in verschillende talen.

A Never Ending Story

Dit alles betekent natuurlijk niet dat de kwestie van de juiste interpretatie van de Koran voor eens en voor altijd is opgelost. Moslims moeten zich continu aan nieuwe tijden aanpassen. Het begrip van de religie en praktijk van het geloof zijn nauw verwant met hoe men de Koran leest en begrijpt. Die ene universele interpretatie van de Koran bestaat niet.
 

crossmenu linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram