MENU
Vergrootglas Icoon
Menu
Vergrootglas Icoon

Is cosmetische chirurgie toegestaan?

Antwoord:

In de naam van Allah, Meest Barmhartige, Meest genadevolle.
Het verminken van een lichaamsdeel is duidelijk verboden binnen de Islam. Allah de Almachtige noemt in Surah al-Nisa de woorden van shaytaan wanneer hij zei:

“En ik zal hen zeker doen dwalen.. zij zullen de oren van het vee afsnijden..en zij zullen Allah’s schepping bederven.” (4:119)

De natuurlijke creatie van Allah vernietigen, zowel fysiek als geestelijk, is waar shaytaan van houdt en wat hij anderen beveelt te doen.
Sayyiduna Abd Allah ibn Mas’ud (moge Allah tevreden met hem zijn) zei: Allah zijn vloek is op de vrouw die tatoeages zet en zelf getatoeëerd wordt, en op degenen die haar verwijderen van hun gezicht, en op degene die een spleet maakt tussen haar  voortanden om zichzelf ermee mooi te maken. Dit zijn de mensen die de natuurlijke creaties van Allah veranderen. Allah Zijn boodschapper heeft zulke vrouwen ook vervloekt. (Opgenomen door Imam al-Bukhari en imam Muslim in hun waardevolle sahih collectie).
Naar aanleiding van het boven geschreven tekst, de juristen (fuqahaa) hebben alle soorten verminking van het lichaam verklaard als verboden (haram), tenzij de sharia het toestaat, zoals de besnijdenis, het trimmen van het lichaamshaar, het knippen van de nagels etc. of hetgeen wat bedoeld is als versiering van het lichaam, zoals het piercen van de oren en neus.

Cosmetische chirurgie

Cosmetische chirurgie met als bedoeling om jezelf mooier te maken is ook (naar aanleiding van het bovenstaande) niet toegestaan. Het lichaam dat Allah ons heeft gegeven is ons toevertrouwd (amanah), daarom is het verboden om er veranderingen in te brengen. Wanneer iemand dit wel doet, dan begaat hij daarmee de zonde “het veranderen van de natuurlijke schepping van Allah” (taghyir khalq Allah).
Hoewel, wanneer er een echte behoefte is, bijvoorbeeld wanneer er een orgaan ernstig is vervormd, de neus is beschadigd of een kind wordt geboren met zes vingers etc. dan is cosmetische chirurgie toegestaan.
Imam Abu Dawud, Imam Nasa’i en imam Tirmidhi (moge Allah hen genadig zijn) noemen in hun Sunan collectie, dat een metgezel (sahabi) genaamd Arfajah ibn Aswad (moge Allah tevreden met hem zijn) zijn neus beschadigd had tijdens de veldslag van Kulab. Hij verving dit eerst met zilver, en daarna met een neus gemaakt van goud, nadat hij de opdracht en toestemming kreeg van de Boodschapper van Allah [sal Allahu alayhi wa sallam].
In al Fatawa al Hindiyya wordt gezegd:

“Als iemand de intentie heeft om een extra vinger af te snijden, is het toegestaan zolang er geen angst is om  te overlijden.” (4/114)

Hierbij moet ook gezegd worden dat, indien cosmetische chirurgie wordt gedaan naar aanleiding van een geldige reden, dan is de wassing (wudu) en de verplichte (grote) wassing (ghusl) ook geldig wanneer het water vloeit over het gebied dat geopereerd is, ook wanneer  het water niet het echte lichaam raakt. (See: Raddal-Muhtar. 1/104)
Concluderend, cosmetische en plastische chirurgie met de bedoeling om jezelf mooier te maken is verboden. Echter, als er sprake is van een echte behoefte als gevolg van een afwijking, dan zijn er uitzonderingen en situaties wanneer het toegestaan kan zijn.
En Allah weet het beste
Muhammad ibn Adam
Darul Iftaa
Leicester, UK
Bron:
http://seekershub.org/ans-blog/2010/07/30/is-cosmetic-surgery-allowed/

crossmenu linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram