MENU
Vergrootglas Icoon
Menu
Vergrootglas Icoon

Kan een vrouw medicatie gebruiken om moedermelk te produceren & een zoogrelatie tot stand te brengen?

Antwoord van Mufti Muhammad ibn Adam

Vraag:

Als een vrouw medicatie neemt om borstvoeding te produceren en vervolgens borstvoeding geeft aan een niet verwante baby, is er dan een zoogrelatie tussen haar en de baby tot stand gekomen in termen van het huwelijk, hijab etc. en tussen haar man en het kind? Verder, kan een koppel dat geen kinderen kan krijgen of een ongehuwde vrouw deze methode gebruiken om een kind te adopteren?


Antwoord:

In de naam van Allah. Meest Barmhartige. Meest Genadevolle.
Allah de Meest Verhevene zegt:

“..En wanneer jullie besluiten om een zoogmoeder voor jullie kinderen te nemen, dan treft jullie geen blaam, als jullie betalen wat jullie overeen zijn gekomen, op een goede wijze. En vrees Allah en weet dat Allah Alziend is over wat jullie doen.” (Qur’an 2/233).

Het is islamitisch toegestaan voor een vrouw om haar kind borstvoeding te laten geven door een andere vrouw en evenzo is het toegestaan voor een vrouw om borstvoeding te geven aan een kind dat niet van haarzelf is. Dit is duidelijk gemaakt in het bovenstaande vers uit de Qur’an en andere bronnen, en er is ook overeenstemming over tussen de juristen (fuqahaa). Aan de Boodschapper van Allah (Moge Allah hem zegenen en vrede schenken) werd borstvoeding gegeven door Thawbiya (Moge Allah tevreden met haar zijn), de slavin van Abu Lahab en Sayyida Halima bint Abi Dhu’ayb (Moge Allah tevreden met haar zijn). (Zie: Sirah Ibn Hisham, 1/132)
Naar aanleiding hiervan, kan gezegd worden dat het toegestaan is voor een echtpaar dat niet in staat is om kinderen te krijgen of een vrouw die niet kan trouwen, om medicatie te gebruiken voor het produceren van borstvoeding en vervolgens borstvoeding te geven aan een baby die niet van haar is (of geadopteerd is) binnen de periode die hiervoor vastgesteld is. Volgens de aannemelijke mening gaat het om twee maanjaren. In dit geval is er een zoogrelatie tot stand gebracht (radha’a) tussen haar en het kind, als een volwassen vrouw (baligha) medicatie inneemt en een baby borstvoeding geeft binnen deze periode. Als het kind een jongen is, dan hoeft zij geen hijab te dragen in zijn bijzijn wanneer hij de puberteit bereikt en zij zal ook nooit met hem mogen trouwen. Dit komt omdat ze dan gezien wordt als zijn moeder door de zoogrelatie.
Imam Ibn Nujaym, de bekende klassieke Hanafi jurist, benoemt in zijn Al-Bahr al- Ra’iq:

“..Als (in een bijzonder geval) een vrouw die maagd is borstvoeding geeft aan een kind, dan wordt zij gezien als de moeder van het kind (door de zoogrelatie), alle regels betreft borstvoeding (in termen van het huwelijk en hijab) zullen gehandhaafd worden tussen de twee.”

Wat betreft de echtgenoot van de vrouw die medicatie gebruikt om borstvoeding te produceren om een kind borstvoeding te geven, indien hij het huwelijk geconsumeerd heeft met de desbetreffende vrouw, zullen de zoogrelaties ook tot stand komen tussen hem en het kind. Dus, hij zal gezien worden als vader door de zoogrelatie en als het kind een meisje is, zal hij haar mahram zijn. Omgekeerd, als het huwelijk niet geconsumeerd was, zal de zoogrelatie (radha’a) tussen hem en het kind ook niet tot stand komen.
Imam Ibn Nujaym (Moge Allah hem Genade schenken) legt verder uit dat als een vrouw die maagd is en borstvoeding geeft aan een meisje, trouwt met een man, maar van hem scheidt voor de consumptie van het huwelijk, dan zal het toegestaan zijn voor deze man om te trouwen met het kind dat borstvoeding heeft gehad wanneer zij ouder is geworden. Hij zal niet gezien worden als vader of mahram en de regels met betrekking tot een zoogrelatie zullen niet van toepassing zijn. Hoewel, als de scheiding plaatsvindt na de consumptie van het huwelijk, dan zal het voor hem niet toegestaan zijn om met dat meisje te trouwen aangezien hij wordt gezien als haar vader door de zoogrelatie (Zie: Al-Bahr al-Ra’iq 3/333).
Tot slot, er moet benadrukt worden dat wanneer er een zoogrelatie tot stand is gebracht, er alsnog voorzichtig moet worden omgegaan wanneer het kind de puberteit bereikt. Het afzonderen (khalwa) moet vermeden worden, vooral als er angst is dat er een zonde gepleegd zal worden.
En Allah weet het beste
Muhammad ibn Adam
Darul Iftaa
Leicester, UK
Bron:
http://seekershub.org/ans-blog/2011/05/04/can-a-woman-use-medication-to-produce-breast-milk-establish-nursing-relations/
 

crossmenu linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram